highlight chords
				            [A]             [F#m] 
 
                   
Đâu cần anh nói hay gọi phone làm gì 
[Bm]         [F#m] 
 
                     
cũng chỉ vậy thôi anh đừng có nhiều lời. 
[A]                 [F#m] 
 
                        
Anh cần phải nói em hãy nghe anh đừng hiểu lầm, 
[E]                [A] 
 
                       
dòng tin anh nhận chỉ là lời nhắn nhầm thôi. 
[F#m]       [C#m]              [D] 
 
                                 
Khi mà em không tin cứ trách vu vơ,nói những lời giận hờn vô cớ. 
[F#m]   [A]    [D]        [F#m]       [E] 
  
                              
Làm sao em tin lời nhắn đó vô tình chỉ là nhầm vào máy anh. 
[A]           [C#m] 
 
                    
Thật là số máy đó anh nào có biết đâu, 
[D]          [F#m] 
 
                
anh gọi nhưng không ai trả lời 
[D]          [E] 
 
                    
chờ từng hồi chuông ngân dài thật dài. 
[A]                [C#m] 
 
                       
Giờ chuyện đã quá rõ em thật không muốn tin, 
[D]         [F#m] 
 
               
bởi vì em yêu anh thật lòng 
[D]       [E]                [A] 
 
                       
mà tại sao anh nỡ phụ phàng lừa dối tình em?! 
 

                    
Thật là số máy đó anh nào có biết đâu, 
                
anh gọi nhưng không ai trả lời 
                    
chờ từng hồi chuông ngân dài thật dài. 
                       
Giờ chuyện đã quá rõ em thật không muốn tin, 
               
bởi vì em yêu anh thật lòng . 
[D]          [E]                 [A] 
 
                           
Chỉ vì dòng tin nên em đã hiểu lầm..xin lỗi nghe anh. 
[D]           [E]                       [A] 
 
                             
Tại vì người ta đã lỡ nhắn nhầm đâu phải..đâu phải do anh 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Sao lại nhắn nhầm máy anh

				            [A]             [F#m] 
 
                   
Đâu cần anh nói hay gọi phone làm gì 
[Bm]         [F#m] 
 
                     
cũng chỉ vậy thôi anh đừng có nhiều lời. 
[A]                 [F#m] 
 
                        
Anh cần phải nói em hãy nghe anh đừng hiểu lầm, 
[E]                [A] 
 
                       
dòng tin anh nhận chỉ là lời nhắn nhầm thôi. 
[F#m]       [C#m]              [D] 
 
                                 
Khi mà em không tin cứ trách vu vơ,nói những lời giận hờn vô cớ. 
[F#m]   [A]    [D]        [F#m]       [E] 
  
                              
Làm sao em tin lời nhắn đó vô tình chỉ là nhầm vào máy anh. 
[A]           [C#m] 
 
                    
Thật là số máy đó anh nào có biết đâu, 
[D]          [F#m] 
 
                
anh gọi nhưng không ai trả lời 
[D]          [E] 
 
                    
chờ từng hồi chuông ngân dài thật dài. 
[A]                [C#m] 
 
                       
Giờ chuyện đã quá rõ em thật không muốn tin, 
[D]         [F#m] 
 
               
bởi vì em yêu anh thật lòng 
[D]       [E]                [A] 
 
                       
mà tại sao anh nỡ phụ phàng lừa dối tình em?! 
 

                    
Thật là số máy đó anh nào có biết đâu, 
                
anh gọi nhưng không ai trả lời 
                    
chờ từng hồi chuông ngân dài thật dài. 
                       
Giờ chuyện đã quá rõ em thật không muốn tin, 
               
bởi vì em yêu anh thật lòng . 
[D]          [E]                 [A] 
 
                           
Chỉ vì dòng tin nên em đã hiểu lầm..xin lỗi nghe anh. 
[D]           [E]                       [A] 
 
                             
Tại vì người ta đã lỡ nhắn nhầm đâu phải..đâu phải do anh 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com