1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Sầu khúc mùa đông

Cuộn trang

Những đêm [Am] buồn ngồi đây giữa [G] trời Nhìn quanh [Em] ta giờ có còn [Am] ai Trong thế [C] giới ta chỉ là hư [Dm] không Giữa quạnh hiu cố tìm chút vô [Em] vọng. Cúi xin [Am] người một tình thương [G] hại Ðể ban [Em] cho kẻ trốn đời [Am] vui Quên dĩ [C] vãng đang tìm về thiên [Dm] thu Giữa trời [G] đông lạnh giá từng [C] cơn. Tìm chút gì [G] vui một sáng quê [Am] người Chẳng có bình [Dm] minh chẳng có mặt [G] trời Xa rời [Em] người quanh ta u [C] tối Quay trở [Bm] lại thì chẳng còn [E7] vui. Sầu [Am] khúc mùa [G] đông từng sớm đơn [Am] lạnh Chỉ thấy buồn [Dm] tênh chẳng thấy mặt [G] người Ta nhìn [Em] trời, trời sao vẫn [C] tối Ðông lại [Em] về từng nỗi xót [Am] xa.

Video hướng dẫn