highlight chords
1. Yǎn lǐ [C] róuqíng [Dm] dōu shì nǐ
[Bb] Ài lǐ luò [C] huā shuǐ [Dm] piāolíng
Mèng lǐ [C] qiānshǒu [F] dōu shì nǐ
[Bb] Mìng lǐ jiū [C] jié wú chù [Dm] xǐng
Chorus : [Bb] Jīnshēng [F] jūn ēn [C] hái bù [Dm] jìn
[Gm] Yuàn yǒu lái shēng [C] huà chūn [F][Bb] Yànguò [F] wú hén [C] fēng yǒu [Dm] qíng
[Gm] Shēngsǐ liǎng [Am] wàng jiānghú [Dm] lǐ
2. Rénqián [C] xiàoyǔ [Dm] huā xiāngyìng
[Bb] Rén hòu kū –[C] qì qiàn [Dm] shuí tīng
Piānshēng [C] ài de [F] dōu shì nǐ
[Bb] Shuí cuò shuí [C] duìběn wú [Dm] píng
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Say mê (Si tinh ngộ)

Nhạc Hoa
1. Yǎn lǐ [C] róuqíng [Dm] dōu shì nǐ
[Bb] Ài lǐ luò [C] huā shuǐ [Dm] piāolíng
Mèng lǐ [C] qiānshǒu [F] dōu shì nǐ
[Bb] Mìng lǐ jiū [C] jié wú chù [Dm] xǐng
Chorus : [Bb] Jīnshēng [F] jūn ēn [C] hái bù [Dm] jìn
[Gm] Yuàn yǒu lái shēng [C] huà chūn [F][Bb] Yànguò [F] wú hén [C] fēng yǒu [Dm] qíng
[Gm] Shēngsǐ liǎng [Am] wàng jiānghú [Dm] lǐ
2. Rénqián [C] xiàoyǔ [Dm] huā xiāngyìng
[Bb] Rén hòu kū –[C] qì qiàn [Dm] shuí tīng
Piānshēng [C] ài de [F] dōu shì nǐ
[Bb] Shuí cuò shuí [C] duìběn wú [Dm] píng

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com