1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Say mê (Si tinh ngộ)

Cuộn trang

1. Yǎn lǐ [C] róuqíng [Dm] dōu shì nǐ [Bb] Ài lǐ luò [C] huā shuǐ [Dm] piāolíng Mèng lǐ [C] qiānshǒu [F] dōu shì nǐ [Bb] Mìng lǐ jiū [C] jié wú chù [Dm] xǐng Chorus : [Bb] Jīnshēng [F] jūn ēn [C] hái bù [Dm] jìn [Gm] Yuàn yǒu lái shēng [C] huà chūn [F][Bb] Yànguò [F] wú hén [C] fēng yǒu [Dm] qíng [Gm] Shēngsǐ liǎng [Am] wàng jiānghú [Dm] lǐ 2. Rénqián [C] xiàoyǔ [Dm] huā xiāngyìng [Bb] Rén hòu kū –[C] qì qiàn [Dm] shuí tīng Piānshēng [C] ài de [F] dōu shì nǐ [Bb] Shuí cuò shuí [C] duìběn wú [Dm] píng

Video hướng dẫn