highlight chords
				            [G]      [D]         [Dm]  
Say you say me, Say it for al- ways 
      [Em]        
That"s the way it should be 
[G]      [C]        [F]      [C]  
Say you say me, Say it to-ge- ther na-tura- lly! 
[C]           [Am]      
I had a dream I had an awesome dream 
    [Dm]         [G7]      [G7]  
People in the park Playing games in the dark 
[C]             [Am]     
And what they played was a masquerade 
      [Dm]         
From behind the walls of doubt 
 [G7]      [C]  
A voice crying out! 
[G]      [C]         [Dm]  
Say you say me, Say it for al- ways 
      [Em]        
That"s the way it should be 
[G]      [C]        [F]      [C]  
Say you say me, Say it to-ge- ther na-tura- lly! 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Say you say me (Nói với nhau)

				            [G]      [D]         [Dm]  
Say you say me, Say it for al- ways 
      [Em]        
That"s the way it should be 
[G]      [C]        [F]      [C]  
Say you say me, Say it to-ge- ther na-tura- lly! 
[C]           [Am]      
I had a dream I had an awesome dream 
    [Dm]         [G7]      [G7]  
People in the park Playing games in the dark 
[C]             [Am]     
And what they played was a masquerade 
      [Dm]         
From behind the walls of doubt 
 [G7]      [C]  
A voice crying out! 
[G]      [C]         [Dm]  
Say you say me, Say it for al- ways 
      [Em]        
That"s the way it should be 
[G]      [C]        [F]      [C]  
Say you say me, Say it to-ge- ther na-tura- lly! 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com