highlight chords
Though we've got to say [Gm]good- bye
For the [Dm]summer
[Gm]Darling, [C]I [F]promise you this
I'll [Dm]send you all [Gm]my love
[Dm]Every day in a letter
[A7]Sealed with a [Dm]kiss
CHORUS:
Yes it's gonna be [Gm]cold, [Dm]lonely summer
But I'll [Gm]fill [C]the [F]emptin ess
I'll send you all my [Gm]dreams
[Dm]Everyd ay in a letter
[A7]Sealed with a [Dm]kiss
I'll [G]see you in the [Dm]sun light
I'll [G]hear your voice [Dm]every where
I'll [G]run to tenderly hold [Dm]you
But, [(g)]Darlin' you won't be [A]there
I don't wanna say [Gm]good- bye
For the [Dm]summer
[Gm]Knowing [C]the love [F]we'll miss
[Dm]Let us make [Gm]a pledge
To [Dm]meet in September
[A7]And seal it with [Dm]a kiss
(instrumental)
(CHORUS)
[A7]Sealed with [Dm]a kiss
Sealed with a kiss
Sealed with a kiss
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Sealed With A Kiss

N/A
Though we've got to say [Gm]good- bye
For the [Dm]summer
[Gm]Darling, [C]I [F]promise you this
I'll [Dm]send you all [Gm]my love
[Dm]Every day in a letter
[A7]Sealed with a [Dm]kiss
CHORUS:
Yes it's gonna be [Gm]cold, [Dm]lonely summer
But I'll [Gm]fill [C]the [F]emptin ess
I'll send you all my [Gm]dreams
[Dm]Everyd ay in a letter
[A7]Sealed with a [Dm]kiss
I'll [G]see you in the [Dm]sun light
I'll [G]hear your voice [Dm]every where
I'll [G]run to tenderly hold [Dm]you
But, [(g)]Darlin' you won't be [A]there
I don't wanna say [Gm]good- bye
For the [Dm]summer
[Gm]Knowing [C]the love [F]we'll miss
[Dm]Let us make [Gm]a pledge
To [Dm]meet in September
[A7]And seal it with [Dm]a kiss
(instrumental)
(CHORUS)
[A7]Sealed with [Dm]a kiss
Sealed with a kiss
Sealed with a kiss

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com