highlight chords
               [Gm] 
Though we"ve got to say good- bye 
    [Dm]   
For the summer 
[Gm]     [C]    [F]    
Darling, I promise you this 
  [Dm]       [Gm]  
I"ll send you all my love 
  [Dm]       
Every day in a letter 
[A7]       [Dm]  
Sealed with a kiss 


   
CHORUS: 
         [Gm]      [Dm]   
Yes it"s gonna be cold, lonely summer 
    [Gm]    [C]   [F]  
But I"ll fill the emptin ess 
          [Gm]   
I"ll send you all my dreams 
   [Dm]       
Everyd ay in a letter 
[A7]       [Dm]  
Sealed with a kiss 
   [G]         [Dm]  
I"ll see you in the sun light 
  [G]          [Dm]  
I"ll hear your voice every where 
  [G]          [Dm] 
I"ll run to tenderly hold you 
  [G]         [A]   
But, Darlin" you won"t be there 
            [Gm] 
I don"t wanna say good- bye 
    [Dm]   
For the summer 
[Gm]     [C]     [F]  
Knowing the love we"ll miss 
[Dm]      [Gm]   
Let us make a pledge 
 [Dm]        
To meet in September 
[A7]         [Dm]  
And seal it with a kiss 


       
(instrumental) 


    
(CHORUS) 
[A7]      [Dm]  
Sealed with a kiss 
         
Sealed with a kiss 
         
Sealed with a kiss 
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Sealed with the kiss (Dm)

               [Gm] 
Though we"ve got to say good- bye 
    [Dm]   
For the summer 
[Gm]     [C]    [F]    
Darling, I promise you this 
  [Dm]       [Gm]  
I"ll send you all my love 
  [Dm]       
Every day in a letter 
[A7]       [Dm]  
Sealed with a kiss 


   
CHORUS: 
         [Gm]      [Dm]   
Yes it"s gonna be cold, lonely summer 
    [Gm]    [C]   [F]  
But I"ll fill the emptin ess 
          [Gm]   
I"ll send you all my dreams 
   [Dm]       
Everyd ay in a letter 
[A7]       [Dm]  
Sealed with a kiss 
   [G]         [Dm]  
I"ll see you in the sun light 
  [G]          [Dm]  
I"ll hear your voice every where 
  [G]          [Dm] 
I"ll run to tenderly hold you 
  [G]         [A]   
But, Darlin" you won"t be there 
            [Gm] 
I don"t wanna say good- bye 
    [Dm]   
For the summer 
[Gm]     [C]     [F]  
Knowing the love we"ll miss 
[Dm]      [Gm]   
Let us make a pledge 
 [Dm]        
To meet in September 
[A7]         [Dm]  
And seal it with a kiss 


       
(instrumental) 


    
(CHORUS) 
[A7]      [Dm]  
Sealed with a kiss 
         
Sealed with a kiss 
         
Sealed with a kiss 

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com