highlight chords
				             [Em]           [D]   
Seven years and fifty days 
   [Em]        [D]  
The time is passing by 
 [Em]              [D]  
Nothing in this world could be 
  [C]        [G] 
As nice as you and I 
 

   [Bm]      [G]       [F#m]  
And how could we break up like this 
   [G]        [D]   
And how could we be wrong 
 [Bm]    [G]        [F#m] 
So many years, so many days 
   [C]        [G]   
And I still sing my song 
 

    [Em]   [C]  
Now I run to you 
    [Bm]   [D]  
Like I always do 
    [Em]    [D]   
When I close my eyes 
  [Bm]    [D]  
I think of you 
    [Em]   [C]   
Such a lonely girl 
    [Bm]   [D]   
Such a lonely world 
    [Em]    [D]       
When I close my eyes, I dream 
 

   [Em]     [C]  
I"ll return to you 
    [Bm]   [D]  
Like I always do 
    [Em]    [D]   
When I close my eyes 
  [Bm]    [D]  
I think of you 
    [Em]   [C]   
Such a lonely girl 
    [Bm]   [D]   
Such a lonely world 
    [Em]    [D]   
When I close my eyes 
  [Bm]    [Em]  
I dream of you 
 

 [Em]           [D]   
Seven years and fifty days 
 [Em]        [D]  
Now just look at me 
 [Em]            [D]  
Am I like what I used to be 
  [C]         [G]  
So then what do you see 
 

   [Bm]      [G]       [F#m]  
And how could we break up like this 
   [G]        [D]   
And how could we be wrong 
 [Bm]    [G]        [F#m]  
So many years, so many days 
   [C]        [G]   
And I still sing my song 
 

    [Em]   [C]  
Now I run to you 
    [Bm]   [D]  
Like I always do 
    [Em]    [D]   
When I close my eyes 
  [Bm]    [D]  
I think of you 
    [Em]   [C]   
Such a lonely girl 
    [Bm]   [D]   
Such a lonely world 
    [Em]    [D]   
When I close my eyes 
     
I dream 
 

   [Em]     [C]  
I"ll return to you 
    [Bm]   [D]  
Like I always do 
    [Em]    [D]   
When I close my eyes 
  [Bm]    [D]  
I think of you 
    [Em]   [C]   
Such a lonely girl 
    [Bm]   [D]   
Such a lonely world 
    [Em]    [D]   
When I close my eyes 
  [Bm]    [Em]  
I dream of you 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Seven Years Fifty Days

				             [Em]           [D]   
Seven years and fifty days 
   [Em]        [D]  
The time is passing by 
 [Em]              [D]  
Nothing in this world could be 
  [C]        [G] 
As nice as you and I 
 

   [Bm]      [G]       [F#m]  
And how could we break up like this 
   [G]        [D]   
And how could we be wrong 
 [Bm]    [G]        [F#m] 
So many years, so many days 
   [C]        [G]   
And I still sing my song 
 

    [Em]   [C]  
Now I run to you 
    [Bm]   [D]  
Like I always do 
    [Em]    [D]   
When I close my eyes 
  [Bm]    [D]  
I think of you 
    [Em]   [C]   
Such a lonely girl 
    [Bm]   [D]   
Such a lonely world 
    [Em]    [D]       
When I close my eyes, I dream 
 

   [Em]     [C]  
I"ll return to you 
    [Bm]   [D]  
Like I always do 
    [Em]    [D]   
When I close my eyes 
  [Bm]    [D]  
I think of you 
    [Em]   [C]   
Such a lonely girl 
    [Bm]   [D]   
Such a lonely world 
    [Em]    [D]   
When I close my eyes 
  [Bm]    [Em]  
I dream of you 
 

 [Em]           [D]   
Seven years and fifty days 
 [Em]        [D]  
Now just look at me 
 [Em]            [D]  
Am I like what I used to be 
  [C]         [G]  
So then what do you see 
 

   [Bm]      [G]       [F#m]  
And how could we break up like this 
   [G]        [D]   
And how could we be wrong 
 [Bm]    [G]        [F#m]  
So many years, so many days 
   [C]        [G]   
And I still sing my song 
 

    [Em]   [C]  
Now I run to you 
    [Bm]   [D]  
Like I always do 
    [Em]    [D]   
When I close my eyes 
  [Bm]    [D]  
I think of you 
    [Em]   [C]   
Such a lonely girl 
    [Bm]   [D]   
Such a lonely world 
    [Em]    [D]   
When I close my eyes 
     
I dream 
 

   [Em]     [C]  
I"ll return to you 
    [Bm]   [D]  
Like I always do 
    [Em]    [D]   
When I close my eyes 
  [Bm]    [D]  
I think of you 
    [Em]   [C]   
Such a lonely girl 
    [Bm]   [D]   
Such a lonely world 
    [Em]    [D]   
When I close my eyes 
  [Bm]    [Em]  
I dream of you 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com