highlight chords
				                
Verse 1 
 

  [Abm]      [Ebm]       [E] [F#] 
I close both lock s below the wind ow . 
 

                  
I close both blinds and turn away. 
 

                    
Sometimes solutions aren’t so simple. 


                  
Sometimes goodbye’s the only way. 
 

    
Chorus 
 

  [B]     [C#m]  [Abm] [E]  [F#] 
An d the sun will s et fo r yo u, 
 

              
The sun will set for you. 
   

              
And the shadow of the day, 
 

   [Abm]      [E]    [F#] 
Will embrace the wo rld in gr ey, 
 

 [B]      [C#m]   [Abm] [E] [F#] 
A nd the sun wi ll set f or y ou . 
 

    
Verse 2 
 

                   
In cards and flowers on your window, 
 

                     
Your friends all plead for you to stay. 
 

                    
Sometimes beginnings aren’t so simple. 
 

                  
Sometimes goodbye’s the only way. 
 

    
Chorus 
 

                
And the sun will set for you, 
 

              
The sun will set for you. 
  

              
And the shadow of the day, 
    

                 
Will embrace the world in grey, 
  

               
And the sun will set for you. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Shadow of the Day - Linkin Park

				                
Verse 1 
 

  [Abm]      [Ebm]       [E] [F#] 
I close both lock s below the wind ow . 
 

                  
I close both blinds and turn away. 
 

                    
Sometimes solutions aren’t so simple. 


                  
Sometimes goodbye’s the only way. 
 

    
Chorus 
 

  [B]     [C#m]  [Abm] [E]  [F#] 
An d the sun will s et fo r yo u, 
 

              
The sun will set for you. 
   

              
And the shadow of the day, 
 

   [Abm]      [E]    [F#] 
Will embrace the wo rld in gr ey, 
 

 [B]      [C#m]   [Abm] [E] [F#] 
A nd the sun wi ll set f or y ou . 
 

    
Verse 2 
 

                   
In cards and flowers on your window, 
 

                     
Your friends all plead for you to stay. 
 

                    
Sometimes beginnings aren’t so simple. 
 

                  
Sometimes goodbye’s the only way. 
 

    
Chorus 
 

                
And the sun will set for you, 
 

              
The sun will set for you. 
  

              
And the shadow of the day, 
    

                 
Will embrace the world in grey, 
  

               
And the sun will set for you. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com