highlight chords
				                            
She loves you, yeah, yeah, yeah 
                
She loves you, yeah, yeah, yeah 
                   
She loves you, yeah, yeah, yeah, yeah 
 

               
You think you lost your love 
             
When I saw her yesterday 
              
It"s you she"s thinking of 
              
And she told me what to say 
            
She says she loves you 
                
And you know that can"t be bad 
          
Yes, she loves you 
                
And you know you should be glad 
 

             
She said you hurt her so 
             
She almost lost her mind 
              
And now she says she knows 
              
You"re not the hurting kind 
            
She says she loves you 
                
And you know that can"t be bad 
          
Yes, she loves you 
                   
And you know you should be glad, ooh 
 

                
She loves you, yeah, yeah, yeah 
                
She loves you, yeah, yeah, yeah 
             
And with a love like that 
              
You know you should be glad 
 

            
You know it"s up to you 
            
I think it"s only fair 
            
Pride can hurt you too 
         
Apologize to her 
           
Because she loves you 
                
And you know that can"t be bad 
          
Yes, she loves you 
                   
And you know you should be glad, ooh 
 

                
She loves you, yeah, yeah, yeah 
                
She loves you, yeah, yeah, yeah 
           
With a love like that 
              
You know you should be glad 
           
With a love like that 
              
You know you should be glad 
           
With a love like that 
              
You know you should be glad 
         
Yeah, yeah, yeah 
           
Yeah, yeah, yeah, yeah 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

She loves you - The Beatles

				                            
She loves you, yeah, yeah, yeah 
                
She loves you, yeah, yeah, yeah 
                   
She loves you, yeah, yeah, yeah, yeah 
 

               
You think you lost your love 
             
When I saw her yesterday 
              
It"s you she"s thinking of 
              
And she told me what to say 
            
She says she loves you 
                
And you know that can"t be bad 
          
Yes, she loves you 
                
And you know you should be glad 
 

             
She said you hurt her so 
             
She almost lost her mind 
              
And now she says she knows 
              
You"re not the hurting kind 
            
She says she loves you 
                
And you know that can"t be bad 
          
Yes, she loves you 
                   
And you know you should be glad, ooh 
 

                
She loves you, yeah, yeah, yeah 
                
She loves you, yeah, yeah, yeah 
             
And with a love like that 
              
You know you should be glad 
 

            
You know it"s up to you 
            
I think it"s only fair 
            
Pride can hurt you too 
         
Apologize to her 
           
Because she loves you 
                
And you know that can"t be bad 
          
Yes, she loves you 
                   
And you know you should be glad, ooh 
 

                
She loves you, yeah, yeah, yeah 
                
She loves you, yeah, yeah, yeah 
           
With a love like that 
              
You know you should be glad 
           
With a love like that 
              
You know you should be glad 
           
With a love like that 
              
You know you should be glad 
         
Yeah, yeah, yeah 
           
Yeah, yeah, yeah, yeah 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com