highlight chords
				                
Capo I 
 

 [A7] [G] [D]  
S he sa id 
 [A]      [G]        [D] 
I know what i t"s like to be de ad 
 [A]       [G]     [D] 
I know what it is to be s ad 
      [A]     [G]       [D]     [A]  
And she"s m aking me fe el like I"ve n ever been b orn 
 

    
A [G] D A 
 

 [A7] [G] [D] 
I s ai d 
 [A]          [G]       [D]  
W ho put all those thi ngs in your he ad? 
 [A]          [G]       [D] 
T hings that make me f eel that I"m ma d 
      [A]     [G]       [D]     [A]  
And you"re m aking me fe el like I"ve n ever been b orn 
 

     
A [G] D A 
 

 [A]           [G]      [A]  
Sh e said, you don"t under stand what I said 
    [A]     [G]     [D]  
I said no, no, no, you"re wro ng 
       [Em]    [A7]     [D]  
When I was a b oy everyt hing was ri ght 
  [A7]      [D]  
Eve rything was r ight 
 

 [A7] [G] [D] 
I s ai d 
 [A]        [G]       [D] 
E ven though you kn ow what you kn ow 
 [A]        [G]     [D]  
I know that I"m r eady to le ave 
       [A]      [G]      [D]      [A] 
"Cause you"re making me f el like I"ve never been bo rn 
 

     
A [G] D A 
 

                      
She said, you don"t understand what I said 
                
I said no, no, no, you"re wrong 
                    
When I was a boy everything was right 
           
Everything was right 
 

    
I said 
                  
Even though you know what you know 
                
I know that I"m ready to leave 
                            
"Cause you"re making me feel like I"ve never been born 
 

     
A [G] D A 
 

     
She said 
                 
I know what it"s like to be dead 
              
I know what it is to be sad 
                          
And she"s making me feel like I"ve never been born 
 

    
A [G] D A 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

She said she said - The Beatles

				                
Capo I 
 

 [A7] [G] [D]  
S he sa id 
 [A]      [G]        [D] 
I know what i t"s like to be de ad 
 [A]       [G]     [D] 
I know what it is to be s ad 
      [A]     [G]       [D]     [A]  
And she"s m aking me fe el like I"ve n ever been b orn 
 

    
A [G] D A 
 

 [A7] [G] [D] 
I s ai d 
 [A]          [G]       [D]  
W ho put all those thi ngs in your he ad? 
 [A]          [G]       [D] 
T hings that make me f eel that I"m ma d 
      [A]     [G]       [D]     [A]  
And you"re m aking me fe el like I"ve n ever been b orn 
 

     
A [G] D A 
 

 [A]           [G]      [A]  
Sh e said, you don"t under stand what I said 
    [A]     [G]     [D]  
I said no, no, no, you"re wro ng 
       [Em]    [A7]     [D]  
When I was a b oy everyt hing was ri ght 
  [A7]      [D]  
Eve rything was r ight 
 

 [A7] [G] [D] 
I s ai d 
 [A]        [G]       [D] 
E ven though you kn ow what you kn ow 
 [A]        [G]     [D]  
I know that I"m r eady to le ave 
       [A]      [G]      [D]      [A] 
"Cause you"re making me f el like I"ve never been bo rn 
 

     
A [G] D A 
 

                      
She said, you don"t understand what I said 
                
I said no, no, no, you"re wrong 
                    
When I was a boy everything was right 
           
Everything was right 
 

    
I said 
                  
Even though you know what you know 
                
I know that I"m ready to leave 
                            
"Cause you"re making me feel like I"ve never been born 
 

     
A [G] D A 
 

     
She said 
                 
I know what it"s like to be dead 
              
I know what it is to be sad 
                          
And she"s making me feel like I"ve never been born 
 

    
A [G] D A 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com