highlight chords
[C]She's gone,
Out of my [G#]life.
I was [A#]wrong,
I'm to [G]blame,
I was so [G#]untrue.
[F] I can't live without her [G]love.
.
In my [C]life
There's just an [G#]empty space.
[A#]All my dreams are [G]lost,
I'm wasting [G#]away.
Forgive me, [G]girl.
.
Chorus:
[G#]Lady, won't you [D#]save me?
My [A#]heart belongs to [F]you.
[G#]Lady, can you [D#]forgive me?
For [A#]all I've done to [F]you.
[G#]Lady, oh, [A#]lady.
.
Verse 2:
She's [C]gone,
Out of my [G#]life.
Oh, she's [A#]gone.
I find it [G]so hard to go [G#]on.
[F] I really miss that girl, [G]my love.
.
Come [C]back into my [G#]arms.
I'm so [A#]alone,
I'm begging [G]you,
I'm down on my [G#]knees.
[F] Forgive me, [G]girl.
.
Chorus x1
.
Guitar Solo:
[C] - [G#] - [A#] - [G]
[G#] - [F] - [G] - [G]
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

She"s Gone

Steal Heart
[C]She's gone,
Out of my [G#]life.
I was [A#]wrong,
I'm to [G]blame,
I was so [G#]untrue.
[F] I can't live without her [G]love.
.
In my [C]life
There's just an [G#]empty space.
[A#]All my dreams are [G]lost,
I'm wasting [G#]away.
Forgive me, [G]girl.
.
Chorus:
[G#]Lady, won't you [D#]save me?
My [A#]heart belongs to [F]you.
[G#]Lady, can you [D#]forgive me?
For [A#]all I've done to [F]you.
[G#]Lady, oh, [A#]lady.
.
Verse 2:
She's [C]gone,
Out of my [G#]life.
Oh, she's [A#]gone.
I find it [G]so hard to go [G#]on.
[F] I really miss that girl, [G]my love.
.
Come [C]back into my [G#]arms.
I'm so [A#]alone,
I'm begging [G]you,
I'm down on my [G#]knees.
[F] Forgive me, [G]girl.
.
Chorus x1
.
Guitar Solo:
[C] - [G#] - [A#] - [G]
[G#] - [F] - [G] - [G]

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com