Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Siêu Nhân Đến

Cuộn trang

Có năm chiếc [C]xe năm màu khác nhau 
Trắng đen xanh [Dm]vàng đỏ lướt từ [G]xa 
Xe hiện [C]đại có hai ống [F]bô 
Em ráp [G]vào là thành siêu [C]nhân [G] 
 
Đây siêu [Am]nhân các bạn ơi 
[C]...La la [F]lá lá la là [Am]la 
Đi diệt [C]ác hay đi trừ [Am]gian 
Vượt qua [F]núi cao hay [C]vượt biển [G]sâu 
 
Siêu nhân [F]đến chúng ta chiến [C]đấu 
Bao kẻ [G]xấu mau chạy trốn [C]mau