highlight chords
				             

[G]            
Silent night, holy night 
[D7]      [C]   [G]   
All is calm, all is bright 
[C]        [G]        
Round yon Virgin Mother and Child 
[C]       [G]     [Em]  
Holy Infant so tender and mild 
[D]         [C]  [G] 
Sleep in heavenly peace 
     [D7]    [G]   
Sleep in heavenly peace 


[G]             
Silent night, holy night! 
[D7]       [C]   [G]   
Shepherds quake at the sight 
[C]          [G]      
Heavenly hosts from heaven above 
[C]        [G]  [Em]    
Guardian Angels sing Alleluia! 
[D]           [C]  [G] 
Christ, our Saviour is born 
      [D7]     [G]  
Christ, our Saviour is born 
 

				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Silent Night

				             

[G]            
Silent night, holy night 
[D7]      [C]   [G]   
All is calm, all is bright 
[C]        [G]        
Round yon Virgin Mother and Child 
[C]       [G]     [Em]  
Holy Infant so tender and mild 
[D]         [C]  [G] 
Sleep in heavenly peace 
     [D7]    [G]   
Sleep in heavenly peace 


[G]             
Silent night, holy night! 
[D7]       [C]   [G]   
Shepherds quake at the sight 
[C]          [G]      
Heavenly hosts from heaven above 
[C]        [G]  [Em]    
Guardian Angels sing Alleluia! 
[D]           [C]  [G] 
Christ, our Saviour is born 
      [D7]     [G]  
Christ, our Saviour is born 
 

				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com