highlight chords
				               
Intro 
       
Am C x 3 G Am 
 

   
Verse 
[Am]       [C]            
Come on skinny love just last the year 
[Am]      [C]            
Pour a little salt we were never here 
    [Am]     [C]     
My, my, my, my, my, my, my, my 
        [G]             [Am]  
Staring at the sink of blood and crushed veneer 
[Am]    [C]          
I tell my love to wreck it all 
[Am]       [C]           
Cut out all the ropes and let me fall 
    [Am]     [C]     
My, my, my, my, my, my, my, my 
       [G]          [Am]  
Right in the moment this order"s tall 
 

    
Chorus 
 [C]           
I told you to be patient 
 [G]       [F]  
I told you to be fine 
 [C]            
I told you to be balanced 
 [G]       [F]  
I told you to be kind 
    [C]            
In the morning I"ll be with you 
      [G]       [F]   
But it will be a different "kind" 
    [C]            
I"ll be holding all the tickets 
       [G]       [F]   
And you"ll be owning all the fines 
 

   
Verse 
[Am]       [C]            
Come on skinny love what happened here 
[Am]      [C]           
Suckle on the hope in lite brassiere 
    [Am]     [C]     
My, my, my, my, my, my, my, my 
        [G]          [Am]  
Sullen load is full; so slow on the split 
 

    
Chorus 
 [C]           
I told you to be patient 
 [G]       [F]  
I told you to be fine 
 [C]            
I told you to be balanced 
 [G]       [F]  
I told you to be kind 
  [C]            
Now all your love is wasted? 
   [G]        [F] 
Then who the hell was I? 
    [C]            
Now I"m breaking at the britches 
      [G]        [F]   
And at the end of all your lines 
[C]         
Who will love you? 
[G]    [F]   
Who will fight? 
[C]       [G]  [F]    
Who will fall far behind? 
 

 

 

				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Skinny Love - Bon Iver

				               
Intro 
       
Am C x 3 G Am 
 

   
Verse 
[Am]       [C]            
Come on skinny love just last the year 
[Am]      [C]            
Pour a little salt we were never here 
    [Am]     [C]     
My, my, my, my, my, my, my, my 
        [G]             [Am]  
Staring at the sink of blood and crushed veneer 
[Am]    [C]          
I tell my love to wreck it all 
[Am]       [C]           
Cut out all the ropes and let me fall 
    [Am]     [C]     
My, my, my, my, my, my, my, my 
       [G]          [Am]  
Right in the moment this order"s tall 
 

    
Chorus 
 [C]           
I told you to be patient 
 [G]       [F]  
I told you to be fine 
 [C]            
I told you to be balanced 
 [G]       [F]  
I told you to be kind 
    [C]            
In the morning I"ll be with you 
      [G]       [F]   
But it will be a different "kind" 
    [C]            
I"ll be holding all the tickets 
       [G]       [F]   
And you"ll be owning all the fines 
 

   
Verse 
[Am]       [C]            
Come on skinny love what happened here 
[Am]      [C]           
Suckle on the hope in lite brassiere 
    [Am]     [C]     
My, my, my, my, my, my, my, my 
        [G]          [Am]  
Sullen load is full; so slow on the split 
 

    
Chorus 
 [C]           
I told you to be patient 
 [G]       [F]  
I told you to be fine 
 [C]            
I told you to be balanced 
 [G]       [F]  
I told you to be kind 
  [C]            
Now all your love is wasted? 
   [G]        [F] 
Then who the hell was I? 
    [C]            
Now I"m breaking at the britches 
      [G]        [F]   
And at the end of all your lines 
[C]         
Who will love you? 
[G]    [F]   
Who will fight? 
[C]       [G]  [F]    
Who will fall far behind? 
 

 

 

				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com