highlight chords
				                     
[C] [F] [C] [G] [F] C 
    

      [C]                   
Well come on , pretty baby, won"t you walk with me? 
                       
Come on, pretty baby, won"t you talk with me? 
                       
Come on, pretty baby, give me one more chance 
               [F]    
Try and save our romance! Sl ow down! 
 

 [F]            [C]    
Ba by now you"re movin" way too fast 
       [G]          [F]         [C] 
You gotta gim me little lovin" gim me little lovin" O w! 
               
if you want our love to last 
      

        [C]                 
Well I used to walk you home, baby, after school 
             
carry your books home too 
                      
But now you got a boyfriend down the street 
                      [F]      
Baby what you tryin" to do a-do? You bette r slow down! 
 [F]             [C]    
B aby now you"re movin" way t oo fast 
       [G]          [F]         [C]  
You gotta gim me little lovin" gim me little lovin" B rr! 
               
if you want our love to last 
       

 [C]                    
k now that I love you, tell the world I do 
                       
Come on, pretty baby, why can"t you be true? 
                 
I need you badly, baby, oh so bad 
                    [F]    
The best little woman I ever had  Slo w down! 
 

 [F]             [C]    
B aby now you"re movin" way t oo fast 
       [G]          [F]         [C]  
You gotta gim me little lovin" gim me little lovin" [B] rr! 
               
if you want our love to last 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Slow down - The Beatles

				                     
[C] [F] [C] [G] [F] C 
    

      [C]                   
Well come on , pretty baby, won"t you walk with me? 
                       
Come on, pretty baby, won"t you talk with me? 
                       
Come on, pretty baby, give me one more chance 
               [F]    
Try and save our romance! Sl ow down! 
 

 [F]            [C]    
Ba by now you"re movin" way too fast 
       [G]          [F]         [C] 
You gotta gim me little lovin" gim me little lovin" O w! 
               
if you want our love to last 
      

        [C]                 
Well I used to walk you home, baby, after school 
             
carry your books home too 
                      
But now you got a boyfriend down the street 
                      [F]      
Baby what you tryin" to do a-do? You bette r slow down! 
 [F]             [C]    
B aby now you"re movin" way t oo fast 
       [G]          [F]         [C]  
You gotta gim me little lovin" gim me little lovin" B rr! 
               
if you want our love to last 
       

 [C]                    
k now that I love you, tell the world I do 
                       
Come on, pretty baby, why can"t you be true? 
                 
I need you badly, baby, oh so bad 
                    [F]    
The best little woman I ever had  Slo w down! 
 

 [F]             [C]    
B aby now you"re movin" way t oo fast 
       [G]          [F]         [C]  
You gotta gim me little lovin" gim me little lovin" [B] rr! 
               
if you want our love to last 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com