highlight chords
				                            
Title:				SOMETHING			(Beatles) 
 

 [A]          [Amaj7]  
S omething in the way s he moves 
 [A7]         [D]     
A ttracts me like no o ther lover 
 [B7]            [E]   
S omething in the way she w oos me 
 [F#m]        [F#m]   
I don"t want to leave her now 
  [F#m7]   [B]      [D]  [G] [Ab] [A] 
You know I b elieve and h ow-- -- -- -- 


                 
Somewhere in her smile she knows 
                 
That I don"t need no other lover 
                   
Something in her style that shows me 
               
I don"t want to leave her now 
 [F#m7]    [B]      [D]  [G] [Ab] [F#] 
Y ou know I b elieve and h ow-- -- -- -- 
 

 [F#]       [F#maj7]   [F#7]  
Y ou"re asking me will my love grow 
   [B]    [E]     [F#] 
I don "t know, I don"t kno w 
 [F#]       [F#maj7]    [F#7] 
Y ou stick around now it may s how 
    [B]   [E]     [A] 
I don"t know, I don"t kno w 
 

   
LEAD 
 

                
Something in the way she knows 
                   
And all I have to do is think of her 
                   
Something in the things she shows me 
               
I don"t want to leave her now 
  [F#m7]  [B]       [D]  [G] [Ab] [A] 
You know I believe and h ow-- -- -- -- 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Something [A] - The Beatles

				                            
Title:				SOMETHING			(Beatles) 
 

 [A]          [Amaj7]  
S omething in the way s he moves 
 [A7]         [D]     
A ttracts me like no o ther lover 
 [B7]            [E]   
S omething in the way she w oos me 
 [F#m]        [F#m]   
I don"t want to leave her now 
  [F#m7]   [B]      [D]  [G] [Ab] [A] 
You know I b elieve and h ow-- -- -- -- 


                 
Somewhere in her smile she knows 
                 
That I don"t need no other lover 
                   
Something in her style that shows me 
               
I don"t want to leave her now 
 [F#m7]    [B]      [D]  [G] [Ab] [F#] 
Y ou know I b elieve and h ow-- -- -- -- 
 

 [F#]       [F#maj7]   [F#7]  
Y ou"re asking me will my love grow 
   [B]    [E]     [F#] 
I don "t know, I don"t kno w 
 [F#]       [F#maj7]    [F#7] 
Y ou stick around now it may s how 
    [B]   [E]     [A] 
I don"t know, I don"t kno w 
 

   
LEAD 
 

                
Something in the way she knows 
                   
And all I have to do is think of her 
                   
Something in the things she shows me 
               
I don"t want to leave her now 
  [F#m7]  [B]       [D]  [G] [Ab] [A] 
You know I believe and h ow-- -- -- -- 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com