Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Sơn Tinh-Thủy Tinh (Hài phết)

Cuộn trang

[C] Đất nước xa xưa, đất nước Âu Lạc thái bình, thái, thái bình [Dm] [G] [C] Muôn hoa đua tươi, có nàng Mỵ Nương vừa tròn 18 [Dm] [G] Xinh như tiên nga, đẹp như trăm hoa [C] Da nàng mà trắng tinh, [G] [C] trắng trắng tinh là trắng trắng tinh [G] [C] trắng trắng tinh là trắng trắng tinh Đoạn sau tương tự nhé