1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Sông dài

Cuộn trang

Ầu ơ...ơi, chim chuyền nhành ớt líu lo Nhạn sầu con bạn, ầu ơ...ơi Nhạn sầu con bạn ốm o gầy mòn [Em] Ơi sông [A] dài, [D] ơi sông [Em] dài. Trôi về [G] đâu mà lặng lẽ đầy [Em] vơi Cho lục [A] bình theo năm tháng trôi [Em] xuôi Con cá quẫy [Bm] đuôi theo con nước xa [D] nguồn Còn mình [Bm] em đứng lặng ở bờ [Em] sông Đâu hề [G] quên tình ấm mặn ngày [Em] xưa Mái tranh [A] nghèo ngày hai buổi muối [Em] dưa Sao nỡ bỏ [Bm] đi khi hương thắm duyên [D] nồng Gừng còn [Bm] cay muối mặn lắm mình [Em] ơi Em thương [Am] anh hết dạ hết [Em] lòng Dù [G] ai chia cách cũng không [Em] rời Đời cần [Bm] lao ngại chi nghèo [D] khó Chốn quê [Bm] nghèo tình nghĩa đậm [C] sâu. Bao [A] năm vẫn đợi vẫn [Em] chờ Tình [G] em tha thiết vô [Em] bờ Bìm bịp [Bm] kêu ngoài kia con nước [D] lớn Con sông [Bm] dài chở nặng một tình [D] yêu Con sông [G] dài chở [Bm] nặng một tình [Em] yêu

Video hướng dẫn