1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Sống giả

Cuộn trang

1. Ngước mặt nhìn [Em] đời, cuộc đời bạc trắng như [Am] vôi Cúi mặt gục [D] đầu nửa [B7] đời ta đã về [C] đâu [E7] Sống để một [Am] ngày, một ngày [B7] ta biết thương [Em] đau 2. Sống thật vì [Em] đời, rồi đời cũng chán chê [Am] ta Sống thật vì [D] người, mà [B7] người vẫn bỏ ta [C] đi [E7] Sống thật vì [Am] tình, để giờ [B7] đây ta khóc một [Em] mình ĐK 1: Người đời quen [C] lối sống [E7] giả bạn [Am] bè sao mới hôm [Em] qua Mà [Am] nay dối gian thật [B7] nhiều cuộc đời ta có bao [C] nhiêu Người cho ta [C] biết sống [E7] giả rượu [Am] đời ta uống hôm [Em] qua Đêm [Am] nay ta bước chân âm [B7] thầm để ngày mai ta cố quên [Em] lỡ lầm ĐK 2: Người đời quen [C] lối sống [E7] giả bạn [Am] bè xảo trá điêu [Em] ngoa Tình [Am] nhân dối gian lọc [B7] lừa nửa đời ta nếm thương [C] đau Người cho ta [C] biết sống [E7] giả rượu [Am] đời ta uống hôm [Em] qua Đêm [Am] nay ta bước trong âm [B7] thầm để ngày mai ta cố quên [Em] đời ta

Video hướng dẫn