1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Sống Là Đức Kitô, Chết Là Một Mối Lợi

Thế Thông

Nguồn: catruong.com