1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Sông Lô

Cuộn trang

Sông [C] Lô sông ngàn Việt [Am] Bắc bãi dài ngô [F] lau núi rừng [Em] âm u Ru [Am] ru bến sóng vàng từng nhà mờ [F] biếc chìm một màu [D7] khói [G] thu. Sông [C] Lô, sóng ngàn kháng [Am] chiến cháy bờ lau [F] thưa đã tàn thôn [Em] trang Ai [Am] qua bến nắng hồng lặng nhìn màu [Em] nước sông [G][C] xưa [F] Trên dòng sông trở [C] về đoàn người [F] reo mừng vui trên [C] sóng nước biếc [F] Trôi đầy sông bao [C] đám xác [Dm] thù [G] dân hân [C] hoan nghe [F] sóng réo vi [Gm] vu xa xa [Bb] Đường ngập [Gm] người vang [Bb] gió lá [Gm] vi [C] vu hiền hoà [Dm] Sông mênh [F] mông như [Dm] bát ngát [F] hát [F] Thây giặc trôi trở [C] về ngập bờ [F] Sông Gầm [Dm] vang tiếng [C] súng trái phá [F] Bao rừng thu như [C] bát ngát [Dm] người [G] Dân hân [C] hoan chiến [F] sĩ Pháo [G] binh Việt [Gm] Nam ghi công [F] Tiếng trái phá quân [Bb] thù ngập chìm dòng [F][C] Đây dòng [F] Lô, [C] đây dòng [E] Lô Đoàn [A] quân thời chinh [E] chiến ca [A] rằng Đây Vol Ga, đây oai [F#] hùng Đây sông [Bm] Lô, đây sóng căm hờn vút [A] cao Sóng lấp [Bm] lánh ngàn [A] sao [D] đoàn chiến sĩ sông [E] Lô Chiến sĩ [F#m] sông Lô thân rừng áo [Bm] sương đã ca [Em] rằng [A] Giờ mồ thực [D] dân, [Bm] sóng lấp thét [A] vang [F#m] Chiến sĩ sông [E] Lô oai hùng đấu [A] tranh Gặp nhiều vạn [D] sóng, thây giặc nát [Bm] tan trong tâm [E] can toàn [A] dân [Am] Thề trong đêm gió rét từng [C] sân vui bóng [Am] người quanh lửa [Em] hồng [Am] Nền khô trơ than [C] xám đêm [Am] chìm đợi [C7] ánh chiêu [F] dương [F] Vui hát ca hoà vui hát ca hoà dân buông lưới [Bb] Phan lương vui bóng [F] thuyền [C] Lều dựng lên ven sông bóng người sầm uất bến [F] then [Dm] Vui hát ca hoà vui hát ca hoà [F] chí kiến thiết [A] bên sông Lô đắp [Dm] nhà [G] Bao dân trong khu [C] mười mơ [Am] thành người sông [F] Lô. [F] Đời vui hát [Am] lên, [Dm] đời vui sướng [F] về [C] Vui hát ca hoà vui hát ca hoà [F] chí chiến đấu [G] đây tay trai Việt [C] Bắc [G] Sông Lô đang xuôi [C] mau tin [G] về đồng lúa reo [C] mừng [F] Rung trong bao hương đồng [C] mừng một mùa chiến [F] công [F] Vui hát ca hoà vui hát ca dân vui nắng [Bb] Như chim xuân thấy [F] mùa [C] Và đài hoa lưu luyến xanh rừng đầy lá búp [F] non. [Dm] Vui hát ca hoà vui hát ca hoà [F] những lưới mắc [A] ta vui khoan cá [Dm] đầy [G] Ta tay dân [C] chài xuôi [Am] ngược dòng sông [F] Lô Từng quăng lưới [C] xa, [Dm] từng vây lưới [F] giặc [Dm] Vui hát ca hoà vui hát ca hoà [F] với ánh sáng [G] ta đang xây đời [C] mới [G] Sông nuôi dân thiên [C] thu đã [G] hoà mạch máu bao [C] người [F] Sóng xuôi quanh co về, [C] hoà mạch cùng với [F] xuôi [C] Dòng sông Lô [G] trôi, [Am] dòng sông Lô [F] trôi [C] Mùa xuân [Em] tới [E7] nước băng qua [Am] ngàn Nước in ven [Dm] bờ xanh ươm bóng [G] tre, dòng sông Lô lướt [C] trôi

Video hướng dẫn