highlight chords
				                [G] [Cm7] [Am/C] [Em/B] [F#m7] [B7sus4] [B7] [Em] 
Intro: , , , , , , , . 
 

   [Em]         [G/D]   [Am7] 
What I gotta do to make you love me? 
   [D]         [G]     
What I gotta do to make you care? 
   [E]     [G/D]           [Am7]                 
What I do I do when lightning strikes me? 
  [D]               [G]   
And I wake to find that you"re not there 
          

   [Em]     [G/D]      [Am7]            
What do I do to make you want me? 
   [D]        [G]                
What I gotta do to be heard? 
   [Em]    [G/D]      [Am7]                   
What do I say when it"s all over? 
   [D]        [G]    [D]  
Sorry seems to be the hardest word 
     

   [C]    [B]    
It"s sad, so sad 
   [G/D]    [C#m7]   
It"s a sad sad situation 
  [Am7/C]    [B7]  [Em] [F#m7] [B7]       
And it"s getting more and more absurd 
   [C]    [B]         
It"s sad, so sad 
  [G/D]      [A7]   
Why can"t we talk it over 
  [C]               
Oh it seems to me 
   [Am7]          [B7]   [Em]  
That sorry seems to be the hardest word 
     

  [Em]     [G/D]     [Am7]             
What do I do to make you want me? 
  [D]         [G]   
What I gotta do to be heard? 
   [Em]    [G/D]      [Am7]             
What do I say when it"s all over? 
   [D]        [G]    [D]  
Sorry seems to be the hardest word 
 

   [Em]     [G/D]      [Am7]            
What do I do to make you love me? 
   [D7]        [G]                
What I gotta do to be heard? 
   [Em]               [Am]        
What do I do when lightning strikes me 
   [C#m7]    [B7]   
What have I got to do? 
   [Em]     [Am]   
What have I got to do? 
 

 [C#m7] [B]  [G]  [Cm7] [Am/C] [Em/B] [C#m7] 
.    . 
   

   [B7sus4]     [B7]   [Em]  
sorry seems to be the hardest word 
 

    [G] [Cm7] [Am/C] [Em/B] [F#m7] [B7sus4] B7, Em 
Outro: , , , , , , 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Sorry Seems To Be The Hardest Word - Blue ft. Elton John

				                [G] [Cm7] [Am/C] [Em/B] [F#m7] [B7sus4] [B7] [Em] 
Intro: , , , , , , , . 
 

   [Em]         [G/D]   [Am7] 
What I gotta do to make you love me? 
   [D]         [G]     
What I gotta do to make you care? 
   [E]     [G/D]           [Am7]                 
What I do I do when lightning strikes me? 
  [D]               [G]   
And I wake to find that you"re not there 
          

   [Em]     [G/D]      [Am7]            
What do I do to make you want me? 
   [D]        [G]                
What I gotta do to be heard? 
   [Em]    [G/D]      [Am7]                   
What do I say when it"s all over? 
   [D]        [G]    [D]  
Sorry seems to be the hardest word 
     

   [C]    [B]    
It"s sad, so sad 
   [G/D]    [C#m7]   
It"s a sad sad situation 
  [Am7/C]    [B7]  [Em] [F#m7] [B7]       
And it"s getting more and more absurd 
   [C]    [B]         
It"s sad, so sad 
  [G/D]      [A7]   
Why can"t we talk it over 
  [C]               
Oh it seems to me 
   [Am7]          [B7]   [Em]  
That sorry seems to be the hardest word 
     

  [Em]     [G/D]     [Am7]             
What do I do to make you want me? 
  [D]         [G]   
What I gotta do to be heard? 
   [Em]    [G/D]      [Am7]             
What do I say when it"s all over? 
   [D]        [G]    [D]  
Sorry seems to be the hardest word 
 

   [Em]     [G/D]      [Am7]            
What do I do to make you love me? 
   [D7]        [G]                
What I gotta do to be heard? 
   [Em]               [Am]        
What do I do when lightning strikes me 
   [C#m7]    [B7]   
What have I got to do? 
   [Em]     [Am]   
What have I got to do? 
 

 [C#m7] [B]  [G]  [Cm7] [Am/C] [Em/B] [C#m7] 
.    . 
   

   [B7sus4]     [B7]   [Em]  
sorry seems to be the hardest word 
 

    [G] [Cm7] [Am/C] [Em/B] [F#m7] [B7sus4] B7, Em 
Outro: , , , , , , 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com