highlight chords
				             

     
Intro: x2 
 

 [Fm]        [C]    
L a la la la la la l a la la 
        

 [Fm]    [C]     
L a la la la la la la 
      
Verse 1: 
          

  [Fm]          [C]     
W hen you"re feeling sa d and low 
         

                   
We will take you where you gotta go 
          

                    
Smiling, dancing, everything is free 
        

               
All you need is positivity 
 

 

     
Refrain: 
 

 [Fm]        
Co lors of the world 
          
Spice up your life! 
    

   [C]         
Every boy and every girl 
          
Spice up your life! 
 

   [Fm]      
People of the world 
          
spice up your life! 
 

 [C]  
A hhh 
 

 

    
Chorus: 
 

  [Fm]          
Sla m it to the left if 
             
you"re having a good time 
 

 [C]            
S hake it to the right if 
              
ya know that you feel fine 
 

  [Fm]          
Chic as to the front ha ha 
     

    [C]   
Uh uh Go round 
 

  [Fm]         
Slam it to the left if 
             
you"re having a good time 
 

  [C]           
Sha ke it to the right if 
              
ya know that you feel fine 
 

 [Fm]            
sh ake it to the front ha ha 
 

 [C]         
H i Ci Ya Hold tight 
 

 

        
(Repeat Intro) 
 

 

     
Verse 2: 
 

  [Fm]      [C]   
Ye llow man in ti mbuktu 
 

              
Color for both me and you 
 

                 
Kung fu fighting dancing queen 
 

           
Tribal spacemen and 
 

           
all that"s in between 
 

 

              
(Repeat Refrain and Chorus) 
 

 

    
Bridge: 
 

  [Fm]      
Flam enco lambada 
   

 [C]          
bu t hip hop is harder 
  

  [Fm]          
We M oon-Walk the Foxtrot 
 

     [C]      
then Polk a the Salsa 
 

  [Fm]       
Sha ke it shake it 
        
shake it haka! 
 

 [C]        
S hake it shake it 
        
shake it haka! 
 

  [Fm]  [C] 
Arri ba! Ah a! 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Spice Up Your Life - Spice Girls

				             

     
Intro: x2 
 

 [Fm]        [C]    
L a la la la la la l a la la 
        

 [Fm]    [C]     
L a la la la la la la 
      
Verse 1: 
          

  [Fm]          [C]     
W hen you"re feeling sa d and low 
         

                   
We will take you where you gotta go 
          

                    
Smiling, dancing, everything is free 
        

               
All you need is positivity 
 

 

     
Refrain: 
 

 [Fm]        
Co lors of the world 
          
Spice up your life! 
    

   [C]         
Every boy and every girl 
          
Spice up your life! 
 

   [Fm]      
People of the world 
          
spice up your life! 
 

 [C]  
A hhh 
 

 

    
Chorus: 
 

  [Fm]          
Sla m it to the left if 
             
you"re having a good time 
 

 [C]            
S hake it to the right if 
              
ya know that you feel fine 
 

  [Fm]          
Chic as to the front ha ha 
     

    [C]   
Uh uh Go round 
 

  [Fm]         
Slam it to the left if 
             
you"re having a good time 
 

  [C]           
Sha ke it to the right if 
              
ya know that you feel fine 
 

 [Fm]            
sh ake it to the front ha ha 
 

 [C]         
H i Ci Ya Hold tight 
 

 

        
(Repeat Intro) 
 

 

     
Verse 2: 
 

  [Fm]      [C]   
Ye llow man in ti mbuktu 
 

              
Color for both me and you 
 

                 
Kung fu fighting dancing queen 
 

           
Tribal spacemen and 
 

           
all that"s in between 
 

 

              
(Repeat Refrain and Chorus) 
 

 

    
Bridge: 
 

  [Fm]      
Flam enco lambada 
   

 [C]          
bu t hip hop is harder 
  

  [Fm]          
We M oon-Walk the Foxtrot 
 

     [C]      
then Polk a the Salsa 
 

  [Fm]       
Sha ke it shake it 
        
shake it haka! 
 

 [C]        
S hake it shake it 
        
shake it haka! 
 

  [Fm]  [C] 
Arri ba! Ah a! 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com