highlight chords
Intro [A] [F#m] [D] [E7] [A]
.
Verse 1
[A]When the night, has come. [F#m]And the land is dark.
And the [D]moon, is the [E7]only light we'll [A]see.
Oh I [A]won't, be afriad, no I [F#m]won't be afriad
just as [D]long as you [E7]stand, stand by [A]me.
.
Chorus:
So darlin' darlin' [A]stand by me. Oh [F#m]stand by me.
Oh [D]stand, [E7]stand by, stand by [A]me.
.
Verse 2
If the [A]sky, that we look [F#m]upon, should tumble and fall.
And [D]the mountains [E7]should crumble to the [A]sea.
I won't [A]cry, I won't cry, no [F#m]I won't shed a tear
just as [D]long as you [E7]stand, stand by [A]me
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Stand By Me - Seal

N/A
Intro [A] [F#m] [D] [E7] [A]
.
Verse 1
[A]When the night, has come. [F#m]And the land is dark.
And the [D]moon, is the [E7]only light we'll [A]see.
Oh I [A]won't, be afriad, no I [F#m]won't be afriad
just as [D]long as you [E7]stand, stand by [A]me.
.
Chorus:
So darlin' darlin' [A]stand by me. Oh [F#m]stand by me.
Oh [D]stand, [E7]stand by, stand by [A]me.
.
Verse 2
If the [A]sky, that we look [F#m]upon, should tumble and fall.
And [D]the mountains [E7]should crumble to the [A]sea.
I won't [A]cry, I won't cry, no [F#m]I won't shed a tear
just as [D]long as you [E7]stand, stand by [A]me

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com