highlight chords
				                      
(Intro: [G] [G] [G] G) 
 

 Verse 1 
 
 

  [G]            [G]         
I have to wonder if this wa ves to big to ride 
 [G]            [G]         
C ommit or not commit is s uch a crazy type. 
 

 Pre[C]horus
 
 

 [F]           [C]           [A7] 
Y et sooner than I though t that you"d call me o ut. 
  [Bb]       [C]        [Eb]         [Eb]    
I lost control and there"s no doub t, I"m gonna start all over. 
 

 CHORUS 
 
 

 [G]                 [C]  
O ut of the fire and into the fire ag ain. 
  [G]      [D]       [Eb]  
Yo u make me wa nt to forget a nd, 
  [Bb]      [C]     [G]  
St art all over. Here I com e, 
          [C]        
Straight out of my mind, or worse, 
  [G]       [D]    [Eb] 
Ano ther chance to get burne d, 
     [Bb]   [C]    [Eb]    [Bb]   [C]  
And start all ov er. I"m gonna sta rt all o ver. 
 

 Verse 2 
 
 

 [G]            [G]         
F antastic and romantic; A ll a big surprise. 
 [G]             [G]          
Y ou"ve got the warning hesi tation pushed aside. 
 

 Pre[C]horus 2 
 
 

  [F]          [C]          [A7]  
Ye t sooner than I want , But you caught my h eart. 
 [Bb]     [C]         [Eb]        [Eb]   
I guess I"m r ady now to start. I"m gonna start al l over. 
 

 Bridge 
 
  [G]      [G]          [G]     
It" s so easy, Yo u disrupt me. Can"t complain. 
  [G]          [G]         [G]  
It "s so easy, You disru pt me. Can"t compla in. 
  [G]         [G]         [G]    
It "s so easy, You dis rupt me. Can"t com plain. 
     [G]   
It"s so easy. 
 [Eb]     [Eb]      
I "m gonna sta rt all over! 
   [Bb]   [C]  
Star t all o ver! 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Start All Over - Miley Cyrus

				                      
(Intro: [G] [G] [G] G) 
 

 Verse 1 
 
 

  [G]            [G]         
I have to wonder if this wa ves to big to ride 
 [G]            [G]         
C ommit or not commit is s uch a crazy type. 
 

 Pre[C]horus
 
 

 [F]           [C]           [A7] 
Y et sooner than I though t that you"d call me o ut. 
  [Bb]       [C]        [Eb]         [Eb]    
I lost control and there"s no doub t, I"m gonna start all over. 
 

 CHORUS 
 
 

 [G]                 [C]  
O ut of the fire and into the fire ag ain. 
  [G]      [D]       [Eb]  
Yo u make me wa nt to forget a nd, 
  [Bb]      [C]     [G]  
St art all over. Here I com e, 
          [C]        
Straight out of my mind, or worse, 
  [G]       [D]    [Eb] 
Ano ther chance to get burne d, 
     [Bb]   [C]    [Eb]    [Bb]   [C]  
And start all ov er. I"m gonna sta rt all o ver. 
 

 Verse 2 
 
 

 [G]            [G]         
F antastic and romantic; A ll a big surprise. 
 [G]             [G]          
Y ou"ve got the warning hesi tation pushed aside. 
 

 Pre[C]horus 2 
 
 

  [F]          [C]          [A7]  
Ye t sooner than I want , But you caught my h eart. 
 [Bb]     [C]         [Eb]        [Eb]   
I guess I"m r ady now to start. I"m gonna start al l over. 
 

 Bridge 
 
  [G]      [G]          [G]     
It" s so easy, Yo u disrupt me. Can"t complain. 
  [G]          [G]         [G]  
It "s so easy, You disru pt me. Can"t compla in. 
  [G]         [G]         [G]    
It "s so easy, You dis rupt me. Can"t com plain. 
     [G]   
It"s so easy. 
 [Eb]     [Eb]      
I "m gonna sta rt all over! 
   [Bb]   [C]  
Star t all o ver! 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com