highlight chords
Vòng hợp âm: [Am] [F] [C] [G] 
 
Nhiều điều chưa [Am]nói ra [F] 
Làm lòng thêm [C]xót xa [G] 
Cuộc đời như [Am]giấc mơ [F] 
Mà sao mình [C]mãi bơ vơ [G] 
Một lần trong [Am]tay tôi như khẽ [F]nói hãy đến bên [C]tôi [G] 
Vai kề [Am]vai ta chung một [F]lối đi tiếp sức cho [C]nhau [G] 
ĐK: (tăng tone từ [Am]-> [Bm]
Nhủ lòng mình cơn [Bm]dông hay có bão [G]tố rồi cũng sẽ [D]qua [A] 
Và nếu [Bm]cố bước tiếp bước [G]tiếp con đường rồi sẽ [D]thấy những chân trời [A]mới 
Dù một mình vẫn [Bm]mong sao sẽ đến [G]lúc đến lúc ta dừng [D]lại [A] 
Vẫn có bàn [Bm]tay đưa ra cùng [G]bao thiết tha [D]hãy ở lại bên [A]tôi. 
[Bm]Đêm qua đi buồn [G]đau kia sẽ qua 
Vì ngày [D]mới sẽ đến [A]bên sẽ đến bên sẽ đến bên sẽ đến bên ta 
[Bm]Yêu thương ngay hôm [G]nay chờ chi cho đến sau này 
Vì mình [D]sắp chỉ một [A]phút giây phút giây phút giây. 
ĐK: (tăng tone từ [Bm]-> [Cm]
Nhủ lòng mình cơn [Cm]dông hay có bão [Ab]tố rồi cũng sẽ [Eb]qua [Bb] 
Và nếu [Cm]cố bước tiếp bước [Ab]tiếp con đường rồi sẽ [Eb]thấy những chân trời [Bb]mới 
Dù một mình vẫn [Cm]mong sao sẽ đến [Ab]lúc đến lúc ta dừng [Eb]lại [Bb] 
Sẽ có bàn [Cm]tay đưa ra cùng [Ab]bao thiết tha [Eb]hãy ở lại bên [Bb]tôi.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Stay With Me

Chi Pu
Vòng hợp âm: [Am] [F] [C] [G] 
 
Nhiều điều chưa [Am]nói ra [F] 
Làm lòng thêm [C]xót xa [G] 
Cuộc đời như [Am]giấc mơ [F] 
Mà sao mình [C]mãi bơ vơ [G] 
Một lần trong [Am]tay tôi như khẽ [F]nói hãy đến bên [C]tôi [G] 
Vai kề [Am]vai ta chung một [F]lối đi tiếp sức cho [C]nhau [G] 
ĐK: (tăng tone từ [Am]-> [Bm]
Nhủ lòng mình cơn [Bm]dông hay có bão [G]tố rồi cũng sẽ [D]qua [A] 
Và nếu [Bm]cố bước tiếp bước [G]tiếp con đường rồi sẽ [D]thấy những chân trời [A]mới 
Dù một mình vẫn [Bm]mong sao sẽ đến [G]lúc đến lúc ta dừng [D]lại [A] 
Vẫn có bàn [Bm]tay đưa ra cùng [G]bao thiết tha [D]hãy ở lại bên [A]tôi. 
[Bm]Đêm qua đi buồn [G]đau kia sẽ qua 
Vì ngày [D]mới sẽ đến [A]bên sẽ đến bên sẽ đến bên sẽ đến bên ta 
[Bm]Yêu thương ngay hôm [G]nay chờ chi cho đến sau này 
Vì mình [D]sắp chỉ một [A]phút giây phút giây phút giây. 
ĐK: (tăng tone từ [Bm]-> [Cm]
Nhủ lòng mình cơn [Cm]dông hay có bão [Ab]tố rồi cũng sẽ [Eb]qua [Bb] 
Và nếu [Cm]cố bước tiếp bước [Ab]tiếp con đường rồi sẽ [Eb]thấy những chân trời [Bb]mới 
Dù một mình vẫn [Cm]mong sao sẽ đến [Ab]lúc đến lúc ta dừng [Eb]lại [Bb] 
Sẽ có bàn [Cm]tay đưa ra cùng [Ab]bao thiết tha [Eb]hãy ở lại bên [Bb]tôi.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com