highlight chords
				               
intro 
                     
| E* Emaj7 | [E7]  | F#m* E* | D* A* | 
 

     
Chorus 1 
         

  [A]          
L et me take you down, 
      [Em7]  
cause Im goi ng to 


         
Strawberry fields 
  [F#7]      
N othing is real 
   [D]        #7   
And no thing to get hung about 
 [D]         [A]   
S trawberry fields fo rever 
 

 E*       [Emaj7]   [E7] 
Li ving is easy wi th eyes clo sed 
  [F#m]     [E]      [D] 
Mis understandin g all you se e. 
      [E]        [A] 
Its getting hard to be someon e, 
         [F#m] 
but it all works o ut 
  [D]    [E]     [D]   [A] 
I t doesnt matter muc h to m e 
 

           
Chorus 2 as Chorus 1 
 

                    
Let me take you down, cause Im going to 
         
Strawberry fields 
        
Nothing is real 
               
And nothing to get hung about 
             
Strawberry fields forever 
 

 

          
Verse 2 as Verse 1 
 

                
No one, I think, is in my tree 
                
I mean, it must be high or low 
                           
That is, you cant, you know, tune in, but its alright 
                 
That is, I think its not too bad 
 

 

           
Chorus 3 as Chorus 1 
 

                    
Let me take you down, cause Im going to 
         
Strawberry fields 
        
Nothing is real 
               
And nothing to get hung about 
             
Strawberry fields forever 
 

 

          
Verse 3 as Verse 1 
 

                  
Always, no, sometimes, think its me 
                    
But, you know, I know when its a dream 
                          
I think, er, no, I mean, er, yes, but its all wrong 
              
That is, I think I disagree 
 

     
Chorus 4 
 

  [A]          
L et me take you down, 
       [Em7] 
cause Im goin g to 
 

         
Strawberry fields 
  [F#7]      
N othing is real 
   [D]         [F#7] 
And no thing to get hung a bout 
 [D]       [A]   [F#m] 
S trawberry fiel ds fore ver 
 [D]         [A]      
St rawberry fields fo rever 
 [D]     [E]    [D]  
St rawberry fi elds fore ver 
 

 

                      
|[A]  |[A]  |[A]  |[A]  | repeat to fade 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Strawberry fields forever - The Beatles

				               
intro 
                     
| E* Emaj7 | [E7]  | F#m* E* | D* A* | 
 

     
Chorus 1 
         

  [A]          
L et me take you down, 
      [Em7]  
cause Im goi ng to 


         
Strawberry fields 
  [F#7]      
N othing is real 
   [D]        #7   
And no thing to get hung about 
 [D]         [A]   
S trawberry fields fo rever 
 

 E*       [Emaj7]   [E7] 
Li ving is easy wi th eyes clo sed 
  [F#m]     [E]      [D] 
Mis understandin g all you se e. 
      [E]        [A] 
Its getting hard to be someon e, 
         [F#m] 
but it all works o ut 
  [D]    [E]     [D]   [A] 
I t doesnt matter muc h to m e 
 

           
Chorus 2 as Chorus 1 
 

                    
Let me take you down, cause Im going to 
         
Strawberry fields 
        
Nothing is real 
               
And nothing to get hung about 
             
Strawberry fields forever 
 

 

          
Verse 2 as Verse 1 
 

                
No one, I think, is in my tree 
                
I mean, it must be high or low 
                           
That is, you cant, you know, tune in, but its alright 
                 
That is, I think its not too bad 
 

 

           
Chorus 3 as Chorus 1 
 

                    
Let me take you down, cause Im going to 
         
Strawberry fields 
        
Nothing is real 
               
And nothing to get hung about 
             
Strawberry fields forever 
 

 

          
Verse 3 as Verse 1 
 

                  
Always, no, sometimes, think its me 
                    
But, you know, I know when its a dream 
                          
I think, er, no, I mean, er, yes, but its all wrong 
              
That is, I think I disagree 
 

     
Chorus 4 
 

  [A]          
L et me take you down, 
       [Em7] 
cause Im goin g to 
 

         
Strawberry fields 
  [F#7]      
N othing is real 
   [D]         [F#7] 
And no thing to get hung a bout 
 [D]       [A]   [F#m] 
S trawberry fiel ds fore ver 
 [D]         [A]      
St rawberry fields fo rever 
 [D]     [E]    [D]  
St rawberry fi elds fore ver 
 

 

                      
|[A]  |[A]  |[A]  |[A]  | repeat to fade 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com