highlight chords
				                 [Am]  
Ooh hey, yeah 
 

 

   [Am]    
Hush, just stop 
                  

        [F]     [E]       
There’s nothing you can do or say, baby 
   

     [Am]  
I’ve had enough 
                   

           [F]    [E]      
I’m not your property as from today, baby 
                    

  [F]   [E]        [F]    [G]     
You might think that I won" t make it on my own 
       
But now I’m… 
 

         

   [F]    [G]     [Am] 
Strong er than yesterday . 
           

  [F]       [G]     [Am] 
Now it’s nothing but my way . 
                

 [C]     [F]       [Dm]  [G]  
My lonliness ain’t killing me no more 
 

  [Am]   [B] [Am] 
I’m strong er . 
                   

          [F]         [E]   
Than I ever thought that I could be, baby 
 

     [Am]          
I used to go with the flow 
            

       [F]      [E]  
Didn’t really care ‘bout me 
                        

  [F]     [E]      [F]          [G]   
You might think that I can’t take it, but you’re wrong 
        
‘Cause now I’m… 
 

 

     [F]  [G]       [Am] 
Stronger than yesterday . 
          

  [F]       [G]      [Am] 
Now it’s nothing but my way . 
              

   [C]     [F]       [Dm]  [G]   
My lonliness ain’t killing me no more 
   

  [Am]    [B] [Am] 
I’m strong er . 
 

       
Come on, now 
     
Oh, yeah 
 

   [Am] 
Here 
        
I go, on my own 
                   
I don’t need nobody, better off alone 
            

   [Am]     [F]    
Here I go, on my own now 
 

                 

    [G]          [D]  
I don’t need nobody, not any body 
 

 [Am]     [F]    [G]  [D]   
He re I go 
 

 

    [Am]    [F]     [G]     [D] 
alright , here I go 
 

          

    [F]   [G]    [Am] 
Stronger than yesterday . 
           

  [F]      [G]      [Am] 
Now it’s nothing but my way . 
             

   [C]       [Dm]    [G]    
My lon liness ain’t killing me no more 
 

  [Am] [G/B] 
I’m . 
  

 

     [F]   [G]    [Am] 
Stronger than yesterday . 
           

  [F]         [G]    [Am] 
Now it’s nothing but my way . 
                

    [C]     [Dm]     [G]    
My lonli ness ain’t killing me no more 
 

 

  [Am] [G/B] 
I’m . 
          

    [F]  [G]   [Am] 
Stronger than yester day 
           

  [F]       [G]    [Am]  
Now it’s nothing but my way 
                

   [C]      [Dm]     [G]    
My lon liness ain’t killing me no more 
   

  [Am]    [B] [Am] 
I’m strong er . 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Stronger - Britney Spears

				                 [Am]  
Ooh hey, yeah 
 

 

   [Am]    
Hush, just stop 
                  

        [F]     [E]       
There’s nothing you can do or say, baby 
   

     [Am]  
I’ve had enough 
                   

           [F]    [E]      
I’m not your property as from today, baby 
                    

  [F]   [E]        [F]    [G]     
You might think that I won" t make it on my own 
       
But now I’m… 
 

         

   [F]    [G]     [Am] 
Strong er than yesterday . 
           

  [F]       [G]     [Am] 
Now it’s nothing but my way . 
                

 [C]     [F]       [Dm]  [G]  
My lonliness ain’t killing me no more 
 

  [Am]   [B] [Am] 
I’m strong er . 
                   

          [F]         [E]   
Than I ever thought that I could be, baby 
 

     [Am]          
I used to go with the flow 
            

       [F]      [E]  
Didn’t really care ‘bout me 
                        

  [F]     [E]      [F]          [G]   
You might think that I can’t take it, but you’re wrong 
        
‘Cause now I’m… 
 

 

     [F]  [G]       [Am] 
Stronger than yesterday . 
          

  [F]       [G]      [Am] 
Now it’s nothing but my way . 
              

   [C]     [F]       [Dm]  [G]   
My lonliness ain’t killing me no more 
   

  [Am]    [B] [Am] 
I’m strong er . 
 

       
Come on, now 
     
Oh, yeah 
 

   [Am] 
Here 
        
I go, on my own 
                   
I don’t need nobody, better off alone 
            

   [Am]     [F]    
Here I go, on my own now 
 

                 

    [G]          [D]  
I don’t need nobody, not any body 
 

 [Am]     [F]    [G]  [D]   
He re I go 
 

 

    [Am]    [F]     [G]     [D] 
alright , here I go 
 

          

    [F]   [G]    [Am] 
Stronger than yesterday . 
           

  [F]      [G]      [Am] 
Now it’s nothing but my way . 
             

   [C]       [Dm]    [G]    
My lon liness ain’t killing me no more 
 

  [Am] [G/B] 
I’m . 
  

 

     [F]   [G]    [Am] 
Stronger than yesterday . 
           

  [F]         [G]    [Am] 
Now it’s nothing but my way . 
                

    [C]     [Dm]     [G]    
My lonli ness ain’t killing me no more 
 

 

  [Am] [G/B] 
I’m . 
          

    [F]  [G]   [Am] 
Stronger than yester day 
           

  [F]       [G]    [Am]  
Now it’s nothing but my way 
                

   [C]      [Dm]     [G]    
My lon liness ain’t killing me no more 
   

  [Am]    [B] [Am] 
I’m strong er . 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com