1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Sự sống dồi dào

Chưa biết

Nguồn: thanhcavietnam.net