highlight chords
				             

     
[A] [E] 2x 
   
[E] [A] 
           
A6 . . .  [Amaj7] E 
   
[A] [E] 
           
A6 . . .  [Amaj7] E 
   
[A] [E] 
          
A6 . . .  [Amaj7] E 
   
[A] [E] 
 

  [Dm]  
ahh h 
 

 [C]   [Em]  [Gm]   [A] 
H ere com es the sun kin g 
 [C]   [Em]    [Gm] [A]             
H ere co mes the s un k ing 
 [F]        [D]     [F]     [D] 
E verybody"s laugh ing, Every body"s hap py 
 [C]    [Em]   [Gm]  [F] 
H ere comes the su n ki ng 
 

     
[A] [E] 2x 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Sun king - The Beatles

				             

     
[A] [E] 2x 
   
[E] [A] 
           
A6 . . .  [Amaj7] E 
   
[A] [E] 
           
A6 . . .  [Amaj7] E 
   
[A] [E] 
          
A6 . . .  [Amaj7] E 
   
[A] [E] 
 

  [Dm]  
ahh h 
 

 [C]   [Em]  [Gm]   [A] 
H ere com es the sun kin g 
 [C]   [Em]    [Gm] [A]             
H ere co mes the s un k ing 
 [F]        [D]     [F]     [D] 
E verybody"s laugh ing, Every body"s hap py 
 [C]    [Em]   [Gm]  [F] 
H ere comes the su n ki ng 
 

     
[A] [E] 2x 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com