highlight chords
				                                  
IT"S GONNA BE ANOTHER DAY WITH THE SUNSHINE 
                              
hessarun naui changur barke bichugo banjum nunur tossur ten 
               
gude misoga narur bangyoyo... 
 

                          
Ne bore sarjag imachugo sarang handago sogsagyojyo 
                            
ne morimathen MORNING COFFEE hogshi nega kumur kunayo? 
 

                      
IT"S GONNA BE ANOTHER DAY WITH THE SUNSHINE 
                              
hessarun naui changur barke bichugo banjum nunur tossur ten 
               
gude misoga narur bangyoyo... 
 

                     
WHEN WE CAN GET TOGETHER I FEEL PARADISE 
                         
iboda do hengbog harsunun obgejyoo ama gurorkoeyo 
                  
jigum ne gyothen gudega ijanhayo... 
 

                         
Nomu hunheso najochado shirho hessodon ne irumdo 
                        
wenji gudega bullojumyon yepugeman nukyojineyo 
 

                      
IT"S GONNA BE ANOTHER DAY WITH THE SUNSHINE 
                        
gudega narur arumdabge haneyo narur anajulleyo 
                
sarang handago marhejurkeyo... 
 

                     
WHE N WE CAN GET TOGETHER I FEEL PARADISE 
                             
machi nan yonghwasoge juingong chorom sarang badgi wiheso 
                 
gude mamsoge dashi theonan gojyo 
 

                        
Jigum isungan naboda hengboghan saramun obgejyo 
                          
keji anhge hejwoyo DON"T BREAK IT nan ikum aneso... 
 

                      
IT"S GONNA BE ANOTHER DAY WITH THE SUNSHINE 
                              
hessarun naui changur barke bichugo banjum nunur tossur ten 
               
gude misoga narur bangyoyo... 
 

                     
WHEN WE CAN GET TOGETHER I FEEL PARADISE 
                         
iboda do hengbog harsunun obgejyoo ama gurorkoeyo 
                  
jigum ne gyothen gudega ijanhayo... 
 

                      
IT"S GONNA BE ANOTHER DAY WITH THE SUNSHINE 
                        
gudega narur arumdabge haneyo narur anajulleyo 
                
sarang handago marhejurkeyo... 
 

                     
WHE N WE CAN GET TOGETHER I FEEL PARADISE 
                             
machi nan yonghwasoge juingong chorom sarang badgi wiheso 
                
gude mamsoge dashi theonan gojyo 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Sweet dream

				                                  
IT"S GONNA BE ANOTHER DAY WITH THE SUNSHINE 
                              
hessarun naui changur barke bichugo banjum nunur tossur ten 
               
gude misoga narur bangyoyo... 
 

                          
Ne bore sarjag imachugo sarang handago sogsagyojyo 
                            
ne morimathen MORNING COFFEE hogshi nega kumur kunayo? 
 

                      
IT"S GONNA BE ANOTHER DAY WITH THE SUNSHINE 
                              
hessarun naui changur barke bichugo banjum nunur tossur ten 
               
gude misoga narur bangyoyo... 
 

                     
WHEN WE CAN GET TOGETHER I FEEL PARADISE 
                         
iboda do hengbog harsunun obgejyoo ama gurorkoeyo 
                  
jigum ne gyothen gudega ijanhayo... 
 

                         
Nomu hunheso najochado shirho hessodon ne irumdo 
                        
wenji gudega bullojumyon yepugeman nukyojineyo 
 

                      
IT"S GONNA BE ANOTHER DAY WITH THE SUNSHINE 
                        
gudega narur arumdabge haneyo narur anajulleyo 
                
sarang handago marhejurkeyo... 
 

                     
WHE N WE CAN GET TOGETHER I FEEL PARADISE 
                             
machi nan yonghwasoge juingong chorom sarang badgi wiheso 
                 
gude mamsoge dashi theonan gojyo 
 

                        
Jigum isungan naboda hengboghan saramun obgejyo 
                          
keji anhge hejwoyo DON"T BREAK IT nan ikum aneso... 
 

                      
IT"S GONNA BE ANOTHER DAY WITH THE SUNSHINE 
                              
hessarun naui changur barke bichugo banjum nunur tossur ten 
               
gude misoga narur bangyoyo... 
 

                     
WHEN WE CAN GET TOGETHER I FEEL PARADISE 
                         
iboda do hengbog harsunun obgejyoo ama gurorkoeyo 
                  
jigum ne gyothen gudega ijanhayo... 
 

                      
IT"S GONNA BE ANOTHER DAY WITH THE SUNSHINE 
                        
gudega narur arumdabge haneyo narur anajulleyo 
                
sarang handago marhejurkeyo... 
 

                     
WHE N WE CAN GET TOGETHER I FEEL PARADISE 
                             
machi nan yonghwasoge juingong chorom sarang badgi wiheso 
                
gude mamsoge dashi theonan gojyo 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com