1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ta Là Thế Hệ Thứ Tư

Cuộn trang

Như con chim ư[Am]ng tung cánh ước mơ say đất trời. Thế hệ thứ t[Dm]ư ta là buồm căng say g[Am]ió khơi. Đi xây tương l[F]ai non nư[G]ớc giữ yên cuộc s[Dm]ống này, Mang truyền thống x[C]ưa niềm t[Dm]in giục l[E]òng t[Am]a. Bạn ơi[G] sẵn sàng lên phía[Em] trước. Đánh tan bọn xâm[Am] lược, bầu trời biên giới[G] trút căm hờn[Em] sục sôi[Am] Còn nhớ[Bm] xóm làng ruộng nương[D] bốc cháy. Tiếng kêu nợ máu[Bm] phải đền, đường truyền sông núi[Bm] những binh đoàn hành quân[Em] Thanh niên ta đi[Am] xung kích tiến mau lên tuyến đầu. Thế hệ thứ tư[Dm] đâu cần thanh niên ta xốc[Am] tới. Nay trong tim ta[F] luôn nhớ[G] thiết tha lời Bác[Dm] Hồ: "Không gì quý hơn[C] độc lập[Dm] và tự[E] do"[Am] Bạn ơi[G] sẵn sàng lên phía[Em] trước, giết quân giặc tham[Am] tàn. Hồi kèn thôi thúc[G] bóng quân kỳ gọi ta[Am] Thành phố[Bm] ước hẹn về trong[D] chiến thắng. Nắng mưa giông tố[Em] đâu nề, cuộc đời ta đó[Bm] núi sông này ngàn năm[Em] --------------- Như con chim ưng[Am] tung cánh khắp phương trời xa. Đi lên thanh niên[F] phơi phới ước mơ tuổi xuân[Em]. Bạn ơi[Am]!

Video hướng dẫn