highlight chords
Như con chim ư[Am]ng tung cánh ước mơ say đất trời.
Thế hệ thứ t[Dm]ư ta là buồm căng say g[Am]ió khơi.
Đi xây tương l[F]ai non nư[G]ớc giữ yên cuộc s[Dm]ống này,
Mang truyền thống x[C]ưa niềm t[Dm]in giục l[E]òng t[Am]a.
Bạn ơi[G] sẵn sàng lên phía[Em] trước.
Đánh tan bọn xâm[Am] lược, bầu trời biên giới[G] trút căm hờn[Em] sục sôi[Am]
Còn nhớ[Bm] xóm làng ruộng nương[D] bốc cháy.
Tiếng kêu nợ máu[Bm] phải đền,
đường truyền sông núi[Bm] những binh đoàn hành quân[Em]
Thanh niên ta đi[Am] xung kích tiến mau lên tuyến đầu.
Thế hệ thứ tư[Dm] đâu cần thanh niên ta xốc[Am] tới.
Nay trong tim ta[F] luôn nhớ[G] thiết tha lời Bác[Dm] Hồ:
"Không gì quý hơn[C] độc lập[Dm] và tự[E] do"[Am]
Bạn ơi[G] sẵn sàng lên phía[Em] trước,
giết quân giặc tham[Am] tàn. Hồi kèn thôi thúc[G] bóng quân kỳ gọi ta[Am]
Thành phố[Bm] ước hẹn về trong[D] chiến thắng.
Nắng mưa giông tố[Em] đâu nề, cuộc đời ta đó[Bm] núi sông này ngàn năm[Em]
---------------
Như con chim ưng[Am] tung cánh khắp phương trời xa.
Đi lên thanh niên[F] phơi phới ước mơ tuổi xuân[Em]. Bạn ơi[Am]!
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ta Là Thế Hệ Thứ Tư

N/A
Như con chim ư[Am]ng tung cánh ước mơ say đất trời.
Thế hệ thứ t[Dm]ư ta là buồm căng say g[Am]ió khơi.
Đi xây tương l[F]ai non nư[G]ớc giữ yên cuộc s[Dm]ống này,
Mang truyền thống x[C]ưa niềm t[Dm]in giục l[E]òng t[Am]a.
Bạn ơi[G] sẵn sàng lên phía[Em] trước.
Đánh tan bọn xâm[Am] lược, bầu trời biên giới[G] trút căm hờn[Em] sục sôi[Am]
Còn nhớ[Bm] xóm làng ruộng nương[D] bốc cháy.
Tiếng kêu nợ máu[Bm] phải đền,
đường truyền sông núi[Bm] những binh đoàn hành quân[Em]
Thanh niên ta đi[Am] xung kích tiến mau lên tuyến đầu.
Thế hệ thứ tư[Dm] đâu cần thanh niên ta xốc[Am] tới.
Nay trong tim ta[F] luôn nhớ[G] thiết tha lời Bác[Dm] Hồ:
"Không gì quý hơn[C] độc lập[Dm] và tự[E] do"[Am]
Bạn ơi[G] sẵn sàng lên phía[Em] trước,
giết quân giặc tham[Am] tàn. Hồi kèn thôi thúc[G] bóng quân kỳ gọi ta[Am]
Thành phố[Bm] ước hẹn về trong[D] chiến thắng.
Nắng mưa giông tố[Em] đâu nề, cuộc đời ta đó[Bm] núi sông này ngàn năm[Em]
---------------
Như con chim ưng[Am] tung cánh khắp phương trời xa.
Đi lên thanh niên[F] phơi phới ước mơ tuổi xuân[Em]. Bạn ơi[Am]!

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com