highlight chords
Sông bao [A] năm nước đã cạn [Bm] nguồn
Bỗng một ngày ngập tràn nước [C#m] lũ
Cây đôi [Bm] bờ xôn xao hoa [E] lá 
Chin gọi [Bm] đàn về tắm bên [E] sông
Tôi bao [Dm] năm dường như tượng [F] đá
Chơ vơ [E] trong xa mặt hội [A] người
Rồi một hôm vào nguồn tắm [C#m] gội 
Tưởng hoá [E] người con tim reo [A] vui.
Tôi bao [Dm] năm giường như tượng [F] đá 
Chơ vơ [E] trong xa mạc hôi [A] người
Rồi một hôm vào nguồn tắm [C#m] gọi 
Tượng hoá [E] người con tim reo [A] vui
Cảm ơm [Bm] em suối nguồi tươi [E] mát
Xin cảm ơn biết lấy chi [A] đền
Cho bao [Dm] người nửa đời xan [F] sẻ
Còn nửa [E] đời tôi hiến tặng [A] em
Cảm [E] ơn em, cảm ơn, em
Cảm ơn em, cảm ơn [A] em
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tạ ơn em

Bùi Nguyên Lâm
Sông bao [A] năm nước đã cạn [Bm] nguồn
Bỗng một ngày ngập tràn nước [C#m] lũ
Cây đôi [Bm] bờ xôn xao hoa [E] lá 
Chin gọi [Bm] đàn về tắm bên [E] sông
Tôi bao [Dm] năm dường như tượng [F] đá
Chơ vơ [E] trong xa mặt hội [A] người
Rồi một hôm vào nguồn tắm [C#m] gội 
Tưởng hoá [E] người con tim reo [A] vui.
Tôi bao [Dm] năm giường như tượng [F] đá 
Chơ vơ [E] trong xa mạc hôi [A] người
Rồi một hôm vào nguồn tắm [C#m] gọi 
Tượng hoá [E] người con tim reo [A] vui
Cảm ơm [Bm] em suối nguồi tươi [E] mát
Xin cảm ơn biết lấy chi [A] đền
Cho bao [Dm] người nửa đời xan [F] sẻ
Còn nửa [E] đời tôi hiến tặng [A] em
Cảm [E] ơn em, cảm ơn, em
Cảm ơn em, cảm ơn [A] em

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com