1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tạ ơn em

Cuộn trang

Sông bao [A] năm nước đã cạn [Bm] nguồn Bỗng một ngày ngập tràn nước [C#m] lũ Cây đôi [Bm] bờ xôn xao hoa [E] lá Chin gọi [Bm] đàn về tắm bên [E] sông Tôi bao [Dm] năm dường như tượng [F] đá Chơ vơ [E] trong xa mặt hội [A] người Rồi một hôm vào nguồn tắm [C#m] gội Tưởng hoá [E] người con tim reo [A] vui. Tôi bao [Dm] năm giường như tượng [F] đá Chơ vơ [E] trong xa mạc hôi [A] người Rồi một hôm vào nguồn tắm [C#m] gọi Tượng hoá [E] người con tim reo [A] vui Cảm ơm [Bm] em suối nguồi tươi [E] mát Xin cảm ơn biết lấy chi [A] đền Cho bao [Dm] người nửa đời xan [F] sẻ Còn nửa [E] đời tôi hiến tặng [A] em Cảm [E] ơn em, cảm ơn, em Cảm ơn em, cảm ơn [A] em

Video hướng dẫn