1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ta thương người

Cuộn trang

1. Ta mãi thương [Em] người như ta thương ta Như thương năm [Am] châu, đại địa sơn [Em] hà Ngày mai giã từ ai sẽ [C] khóc Một đời mộng [G] đền tình yêu thiết [B7] tha 2. Ta mãi thương [Em] người như ta thương ta Như thương anh [Am] em, đại địa một [Em] nhà Ngày mai giã từ, ai sẽ [C] nhớ Một lần tạ [B7] từ là mãi cách [Em] xa. ĐK: [Em] Thôi! Biết bao giờ mới gặp [D] nhau Thương người tóc xanh, giờ đã bạc [B7] màu [Am] Thôi! Biết bao giờ mình gặp nhau Thương người tóc [B7] xanh, tình đã bạc [Em] màu. 3. Ta mãi thương [Em] người như ta thương ta Như thương năm [Am] châu, đại địa sơn [Em] hà Ngày mai giã từ, ta sẽ [C] khóc Một đời mộng [B7] đền tình nghĩa thiết [Em] tha. * [Em] Ta mong mỏi trời cao ngất [Bm] Ta thương người như ta thương [Em] ta.

Video hướng dẫn