highlight chords
1. [D] Em có [A7] buồn riêng đôi sớm [D] mai
Con [G] đường có những đoạn chia [A7] phôi
Ngọn [Em] cây có những trời giông [A7] bão
Ta có nghìn năm đợi một [D] người 
2. Em dấu [A7] bàn tay trong tóc [D] mây
Những [G] ngày mưa dấu nắng trên [A7] cây
Đàn [Em] chim dấu những mùa di [A7] trú
Ta dấu hờn ghen góc trái [D] này
ĐK: Em tiếc màu [Em] xanh sớm ố [F#] vàng
Bông [G] hồng tiếc thuở nụ đương [A7] non
Những [Em] con bướm tiếc thời trong kén
Ta [A7] tiếc thiên đàng sớm lập [F#] xong [D] 
Ai biết trần [Em] gian có thuở nào?
Núi [A7] sông ai dựng giữa chiêm bao?
Dung [Em] nhan ai lạnh trong chiều [D] ấm?
Ta thấy [A7] ta trong cõi tuyệt.[D]
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ta tiếc thiên đường sớm lập xong

Phạm Gia Cổn , Du Tử Lê
1. [D] Em có [A7] buồn riêng đôi sớm [D] mai
Con [G] đường có những đoạn chia [A7] phôi
Ngọn [Em] cây có những trời giông [A7] bão
Ta có nghìn năm đợi một [D] người 
2. Em dấu [A7] bàn tay trong tóc [D] mây
Những [G] ngày mưa dấu nắng trên [A7] cây
Đàn [Em] chim dấu những mùa di [A7] trú
Ta dấu hờn ghen góc trái [D] này
ĐK: Em tiếc màu [Em] xanh sớm ố [F#] vàng
Bông [G] hồng tiếc thuở nụ đương [A7] non
Những [Em] con bướm tiếc thời trong kén
Ta [A7] tiếc thiên đàng sớm lập [F#] xong [D] 
Ai biết trần [Em] gian có thuở nào?
Núi [A7] sông ai dựng giữa chiêm bao?
Dung [Em] nhan ai lạnh trong chiều [D] ấm?
Ta thấy [A7] ta trong cõi tuyệt.[D]

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com