1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ta tiếc thiên đường sớm lập xong

Cuộn trang

1. [D] Em có [A7] buồn riêng đôi sớm [D] mai Con [G] đường có những đoạn chia [A7] phôi Ngọn [Em] cây có những trời giông [A7] bão Ta có nghìn năm đợi một [D] người 2. Em dấu [A7] bàn tay trong tóc [D] mây Những [G] ngày mưa dấu nắng trên [A7] cây Đàn [Em] chim dấu những mùa di [A7] trú Ta dấu hờn ghen góc trái [D] này ĐK: Em tiếc màu [Em] xanh sớm ố [F#] vàng Bông [G] hồng tiếc thuở nụ đương [A7] non Những [Em] con bướm tiếc thời trong kén Ta [A7] tiếc thiên đàng sớm lập [F#] xong [D] Ai biết trần [Em] gian có thuở nào? Núi [A7] sông ai dựng giữa chiêm bao? Dung [Em] nhan ai lạnh trong chiều [D] ấm? Ta thấy [A7] ta trong cõi tuyệt.[D]

Video hướng dẫn