1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ta tìm thấy em

Cuộn trang

1. Từ [Em] khi ta xa em, tuyết [G] rơi trên Trường Bạch Lẻ [C] loi cô [D] đơn độc [G] hành. Biện [Em] Kinh nơi hoang vu ta [G] tới Đảo Đào Hoa Làm [C] cho lệ hùng anh phải [D] rơi. [Bm] 2. Dừng [Em] chân nơi Lâm An trống [G] trận vang từng hồi Lệnh [C] vua Đại [D] Chiến Thất [G] Thành Đại [Em] Lý hay Tương Dương lửa [G] trận loan Thành Đô Người [C] ơi giờ này em ở [D] đâu. [Bm] Từ Phong [Am] Lăng ta tìm được người thôn [Em] phu đã gặp nàng, Xích [D] Long Câu vội phi về Giang [G] Tân Nàng vẫn [Am] ở nơi hẹn thề cùng Nguyệt [Em] Lão vẫn nguyện cầu Cầu [C] cho đôi uyên ương tìm thấy [D] nhau. [Bm] ĐK: Nhưng bao giông [Em] tố vẫn đầy trời, cách tình [Bm] ta một đời Giáo [C] gươm khắp mọi [D] nơi do Thất [G] Thành Đại Chiến kia Đời [Em] ta đã tìm nàng, ta [Bm] quyết sẽ tìm nàng, dẫu [C] cho thân hùng anh phải nát [D] tan, Thất Thành Đại [Em] Chiến

Video hướng dẫn