highlight chords
				                  [C]              [G]   
Từng ngày qua, ở bên cạnh em mà không n ói ra 
     [F]               [C]      
Rằng con tim của anh đã yêu, yêu em yê u rất nhiều! 
     [F]                    [C]     
Tình đơn phương mình anh lặng câm, anh chôn kín trong lòng 
     [Dm]               [G] 
Sợ nói r a thì em sẽ không còn bên anh n ữa 
 

                       
Rồi người ta ở đâu tự nhiên cùng em sánh đôi 
                          
Người ta luôn ở bên cạnh em, quan tâm em rất nhiều 
                        
Và tim em hình như đã yêu, em như đa xiêu lòng 
                   
Chợt nhói đau anh biết, anh mất em 
 [C]  
rồi! 
     [Am]              [Em]      
Tại vì a nh đã quá nhút nhát, anh cứ l uôn yên lặng 
      [F]            [C]       
Tại sao mà khi ở bên cạnh em anh khô ng thể nói ra 
      [Dm]           [G]    [C]   
Những nghĩ suy của anh, rằng: “An h yêu mìn h em!” 
    [F]           [G]   
Để giờ đây anh cứ phải oán trá ch anh 
 

                           
Tại anh không dũng cảm mới thế nên mất em trong đời 
                          
Phải chi ngày xưa ở bên cạnh em anh có thể nói lên 
                       
Nói: “Trái tim của anh dành cho em mà thôi!” 
    [F]        [Em]   [Am]  
Giờ mu ốn nói cũng không còn cơ hội 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tại anh đã không dũng cảm

				                  [C]              [G]   
Từng ngày qua, ở bên cạnh em mà không n ói ra 
     [F]               [C]      
Rằng con tim của anh đã yêu, yêu em yê u rất nhiều! 
     [F]                    [C]     
Tình đơn phương mình anh lặng câm, anh chôn kín trong lòng 
     [Dm]               [G] 
Sợ nói r a thì em sẽ không còn bên anh n ữa 
 

                       
Rồi người ta ở đâu tự nhiên cùng em sánh đôi 
                          
Người ta luôn ở bên cạnh em, quan tâm em rất nhiều 
                        
Và tim em hình như đã yêu, em như đa xiêu lòng 
                   
Chợt nhói đau anh biết, anh mất em 
 [C]  
rồi! 
     [Am]              [Em]      
Tại vì a nh đã quá nhút nhát, anh cứ l uôn yên lặng 
      [F]            [C]       
Tại sao mà khi ở bên cạnh em anh khô ng thể nói ra 
      [Dm]           [G]    [C]   
Những nghĩ suy của anh, rằng: “An h yêu mìn h em!” 
    [F]           [G]   
Để giờ đây anh cứ phải oán trá ch anh 
 

                           
Tại anh không dũng cảm mới thế nên mất em trong đời 
                          
Phải chi ngày xưa ở bên cạnh em anh có thể nói lên 
                       
Nói: “Trái tim của anh dành cho em mà thôi!” 
    [F]        [Em]   [Am]  
Giờ mu ốn nói cũng không còn cơ hội 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com