highlight chords
				                [Am]        [Em] 
Hai ta chung một bầu trờ i 
   [G]        [C] 
Vậy mà hai đứa hai nơ i 
    [Am]       [Dm] 
Bên ấy bây giờ đang mư a 
   [Em]        [Am] 
Hay l à đang nắng em ơi 
 

    [Am]        [Em] 
Bên ấy đang đêm hay ngày 
    [G]        [C] 
Em đã yên giấc ngũ chư a 
    [Am]        [Dm]
Có nhớ anh nhiều không e m 
  [Em]          [Am] 
Em có khóc nhiều không e m 
 

       [C]      [G] 
Và anh chỉ m uốn ôm chặt e m 
      [Am]       [Em] 
Hôn thật kh ẽ lên đôi vai mề m 
 [F]         [G]         [C] [G] 
Từ đằng sau cánh t ay anh ôm em thật l âu 
 

    [C]         [G]  
Điều ướ c nhỏ nhoi phải kh ông 
       [Em]        [Am] 
Nhưng thật l ớn với anh lúc này 
  [F]        [G]     [Am]  
Tại anh đã không níu em ở lại đây. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tại Anh

				                [Am]        [Em] 
Hai ta chung một bầu trờ i 
   [G]        [C] 
Vậy mà hai đứa hai nơ i 
    [Am]       [Dm] 
Bên ấy bây giờ đang mư a 
   [Em]        [Am] 
Hay l à đang nắng em ơi 
 

    [Am]        [Em] 
Bên ấy đang đêm hay ngày 
    [G]        [C] 
Em đã yên giấc ngũ chư a 
    [Am]        [Dm]
Có nhớ anh nhiều không e m 
  [Em]          [Am] 
Em có khóc nhiều không e m 
 

       [C]      [G] 
Và anh chỉ m uốn ôm chặt e m 
      [Am]       [Em] 
Hôn thật kh ẽ lên đôi vai mề m 
 [F]         [G]         [C] [G] 
Từ đằng sau cánh t ay anh ôm em thật l âu 
 

    [C]         [G]  
Điều ướ c nhỏ nhoi phải kh ông 
       [Em]        [Am] 
Nhưng thật l ớn với anh lúc này 
  [F]        [G]     [Am]  
Tại anh đã không níu em ở lại đây. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com