1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tại Anh

Cuộn trang

[Am] [Em] Hai ta chung một bầu trờ i [G] [C] Vậy mà hai đứa hai nơ i [Am] [Dm] Bên ấy bây giờ đang mư a [Em] [Am] Hay l à đang nắng em ơi [Am] [Em] Bên ấy đang đêm hay ngày [G] [C] Em đã yên giấc ngũ chư a [Am] [Dm] Có nhớ anh nhiều không e m [Em] [Am] Em có khóc nhiều không e m [C] [G] Và anh chỉ m uốn ôm chặt e m [Am] [Em] Hôn thật kh ẽ lên đôi vai mề m [F] [G] [C] [G] Từ đằng sau cánh t ay anh ôm em thật l âu [C] [G] Điều ướ c nhỏ nhoi phải kh ông [Em] [Am] Nhưng thật l ớn với anh lúc này [F] [G] [Am] Tại anh đã không níu em ở lại đây.

Video hướng dẫn