1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tấm áo mẹ vá năm xưa

Cuộn trang

[Cm] [Fm] [Cm] [Fm] Tấm áo ấy bấy lâu nay con thường vẫn mặc [Cm] [Gm7] [Cm] Để nhớ ngày chúng con về Hà Bắc. [Fm] [Cm] [Fm] [Cm] [F] Quần nhau với giặc áo con rách thêm [Cm] [G7] [Fm] [G7] Nên các mẹ già lại phải thức thâu đêm vá áo. [Cm] [Gm7] [Fm] [Cm] Tấm áo ấy bấy lâu nay con quý hơn cơm gạo, [Gm7] [Cm] Đời mẹ nghèo trông áo rách, áo rách nên thương. [Gbm7] [Cm] Các con ra đi đã mấy chiến trường [Gm7] [Cm] Mang theo cả tình thương của mẹ. [C] [F] [G7] [C] Lạ kỳ thay con đi như thế [F] [C] Bỗng khi nào chợt nhớ hậu phương [G] [C] Thì đường đang xa mà đôi chân nên khoẻ [G7] [C] Trái tim này rực cháy yêu thương. [G] Mọi gian lao mẹ con ta san sẽ [C] [G7] [C] Nhắm chân trời rạng rỡ ánh dương.

Video hướng dẫn