highlight chords
				            [Cm]       [Fm]      [Cm]       [Fm] 
Tấm áo ấy bấy lâu nay con thường vẫn mặc 
    [Cm]     [Gm7]   [Cm]    
Để nhớ ngày chúng con về Hà Bắc. 
[Fm]  [Cm]    [Fm]  [Cm] [F]         
Quần nhau với giặc áo con rách thêm 
  [Cm]            [G7]  [Fm]   [G7]  
Nên các mẹ già lại phải thức thâu đêm vá áo. 
[Cm]       [Gm7]       [Fm]    [Cm]   
Tấm áo ấy bấy lâu nay con quý hơn cơm gạo, 
[Gm7]   [Cm]                    
Đời mẹ nghèo trông áo rách, áo rách nên thương. 
  [Gbm7]     [Cm]         
Các con ra đi đã mấy chiến trường 
     [Gm7]         [Cm] 
Mang theo cả tình thương của mẹ. 
[C]   [F]     [G7]   [C]  
Lạ kỳ thay con đi như thế 
         [F]    [C]    
Bỗng khi nào chợt nhớ hậu phương 
  [G]                  [C] 
Thì đường đang xa mà đôi chân nên khoẻ 
         [G7]    [C]    
Trái tim này rực cháy yêu thương. 
[G]                
Mọi gian lao mẹ con ta san sẽ 
[C]          [G7]   [C]    
Nhắm chân trời rạng rỡ ánh dương. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tấm áo mẹ vá năm xưa

				            [Cm]       [Fm]      [Cm]       [Fm] 
Tấm áo ấy bấy lâu nay con thường vẫn mặc 
    [Cm]     [Gm7]   [Cm]    
Để nhớ ngày chúng con về Hà Bắc. 
[Fm]  [Cm]    [Fm]  [Cm] [F]         
Quần nhau với giặc áo con rách thêm 
  [Cm]            [G7]  [Fm]   [G7]  
Nên các mẹ già lại phải thức thâu đêm vá áo. 
[Cm]       [Gm7]       [Fm]    [Cm]   
Tấm áo ấy bấy lâu nay con quý hơn cơm gạo, 
[Gm7]   [Cm]                    
Đời mẹ nghèo trông áo rách, áo rách nên thương. 
  [Gbm7]     [Cm]         
Các con ra đi đã mấy chiến trường 
     [Gm7]         [Cm] 
Mang theo cả tình thương của mẹ. 
[C]   [F]     [G7]   [C]  
Lạ kỳ thay con đi như thế 
         [F]    [C]    
Bỗng khi nào chợt nhớ hậu phương 
  [G]                  [C] 
Thì đường đang xa mà đôi chân nên khoẻ 
         [G7]    [C]    
Trái tim này rực cháy yêu thương. 
[G]                
Mọi gian lao mẹ con ta san sẽ 
[C]          [G7]   [C]    
Nhắm chân trời rạng rỡ ánh dương. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com