highlight chords
				                    [C]    [Am]  
Giờ chia tay đã đến bạn ơi 
    [Dm]       [G]   
Mới đây thôi ta còn với nhau 
 

              
Giờ chia tay đã đến bạn ơi 
               
Mới hôm qua ta cùng với nhau 
 

     [Em]            [Am]   
Tay trong tay vai sát vai ta chung đường 
    [F]         [Dm]       [G]    
Này bạn thân ơi ! Giờ này chia tay và xin nhớ .... 
 

                    
Trong tim ta luôn khắc ghi bao kỷ niệm 
                           
Dù thời gian trôi, dù nhiều ngăn cách và xin nhớ.... 
     [C]  
Nhau từ đây 
  

     [C]           [G]  
Bước trên đường bạn hiền ơi xin nhớ 
    [F]          [C]   
Nơi xa ấy chắc sẽ không gặp nhau 
    [F]          [C]   
Ta luôn nhớ mãi mãi không hề phai 
     [Dm]         [G]    
Không bao giờ quên hình bóng nhau . 
 

                  
Vẫy tay chào bạn hiền ơi xin chúc 
                   
Môi muốn nói mấp máy không thành câu 
                    
Thôi xin chúc mãi mãi luôn thành công! 
                 
Luôn yêu đời trên đường sắp đi, 
     [C]  
Luôn bình an. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tạm biệt [C]

				                    [C]    [Am]  
Giờ chia tay đã đến bạn ơi 
    [Dm]       [G]   
Mới đây thôi ta còn với nhau 
 

              
Giờ chia tay đã đến bạn ơi 
               
Mới hôm qua ta cùng với nhau 
 

     [Em]            [Am]   
Tay trong tay vai sát vai ta chung đường 
    [F]         [Dm]       [G]    
Này bạn thân ơi ! Giờ này chia tay và xin nhớ .... 
 

                    
Trong tim ta luôn khắc ghi bao kỷ niệm 
                           
Dù thời gian trôi, dù nhiều ngăn cách và xin nhớ.... 
     [C]  
Nhau từ đây 
  

     [C]           [G]  
Bước trên đường bạn hiền ơi xin nhớ 
    [F]          [C]   
Nơi xa ấy chắc sẽ không gặp nhau 
    [F]          [C]   
Ta luôn nhớ mãi mãi không hề phai 
     [Dm]         [G]    
Không bao giờ quên hình bóng nhau . 
 

                  
Vẫy tay chào bạn hiền ơi xin chúc 
                   
Môi muốn nói mấp máy không thành câu 
                    
Thôi xin chúc mãi mãi luôn thành công! 
                 
Luôn yêu đời trên đường sắp đi, 
     [C]  
Luôn bình an. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com