highlight chords
				                      [E]   [A] 
Giờ chia tay đã đến bạn ơi 
      [F#m]       [B] 
Mới hôm qua ta cònvới nhau…. 
                 
Giờ chia tay đã đến[E] bạn ơi[A] 
      [F#m]       [B7] 
Mới hôm qua ta cùng với nhau 
       [G#]          [C#m]  
Tay trong tay vai sát vai ta chung đường 
       [A]        [F#m]       [B] 
Này bạn thân ơi giờ nay chia tay và xin……nhớ 
       [G#]            [C#m] 
Trong tim ta luôn khắc ghi bao kỷ niệm 
       [A]            [F#m]
Dù thời gian trôi dù nhiều ngăn cách 
      [B]      [E] 
Và xin nhớ nhau từ đây 
 

        [E]         [G#m] 
Bước trên đường bạn đời ơi xin nhớ 
     [C#m]          [G#m] 
Nơi xa ấy chắc sẽ không gặp nhau 
      [A]           [G#m] 
Ta luôn nhớ mãi mãi không hề phai 
       [F#m]         [B7] 
Không bao giờ quên hình bóng nhau 
       [E]          [G#m] 
Vẫy tay chào bạn hiền ơi xin chúc 
       [C#m] 
Môi muốn nói 
 

            [G#m] 
Mấp máy không thành câu 
       [A]           [G#m] 
Thôi xin chúc mãi mãi luôn thành công 
      [F#m]        [B] 
Luôn yêu đời trên đường sắp đi 
 [B7]     [E] 
Luôn bình an 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tạm biệt(E)

				                      [E]   [A] 
Giờ chia tay đã đến bạn ơi 
      [F#m]       [B] 
Mới hôm qua ta cònvới nhau…. 
                 
Giờ chia tay đã đến[E] bạn ơi[A] 
      [F#m]       [B7] 
Mới hôm qua ta cùng với nhau 
       [G#]          [C#m]  
Tay trong tay vai sát vai ta chung đường 
       [A]        [F#m]       [B] 
Này bạn thân ơi giờ nay chia tay và xin……nhớ 
       [G#]            [C#m] 
Trong tim ta luôn khắc ghi bao kỷ niệm 
       [A]            [F#m]
Dù thời gian trôi dù nhiều ngăn cách 
      [B]      [E] 
Và xin nhớ nhau từ đây 
 

        [E]         [G#m] 
Bước trên đường bạn đời ơi xin nhớ 
     [C#m]          [G#m] 
Nơi xa ấy chắc sẽ không gặp nhau 
      [A]           [G#m] 
Ta luôn nhớ mãi mãi không hề phai 
       [F#m]         [B7] 
Không bao giờ quên hình bóng nhau 
       [E]          [G#m] 
Vẫy tay chào bạn hiền ơi xin chúc 
       [C#m] 
Môi muốn nói 
 

            [G#m] 
Mấp máy không thành câu 
       [A]           [G#m] 
Thôi xin chúc mãi mãi luôn thành công 
      [F#m]        [B] 
Luôn yêu đời trên đường sắp đi 
 [B7]     [E] 
Luôn bình an 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com