1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tạm biệt(E)

Cuộn trang

[E] [A] Giờ chia tay đã đến bạn ơi [F#m] [B] Mới hôm qua ta cònvới nhau…. Giờ chia tay đã đến[E] bạn ơi[A] [F#m] [B7] Mới hôm qua ta cùng với nhau [G#] [C#m] Tay trong tay vai sát vai ta chung đường [A] [F#m] [B] Này bạn thân ơi giờ nay chia tay và xin……nhớ [G#] [C#m] Trong tim ta luôn khắc ghi bao kỷ niệm [A] [F#m] Dù thời gian trôi dù nhiều ngăn cách [B] [E] Và xin nhớ nhau từ đây [E] [G#m] Bước trên đường bạn đời ơi xin nhớ [C#m] [G#m] Nơi xa ấy chắc sẽ không gặp nhau [A] [G#m] Ta luôn nhớ mãi mãi không hề phai [F#m] [B7] Không bao giờ quên hình bóng nhau [E] [G#m] Vẫy tay chào bạn hiền ơi xin chúc [C#m] Môi muốn nói [G#m] Mấp máy không thành câu [A] [G#m] Thôi xin chúc mãi mãi luôn thành công [F#m] [B] Luôn yêu đời trên đường sắp đi [B7] [E] Luôn bình an

Video hướng dẫn