highlight chords
				                      [G]   [Em] 
Giờ chia tay đã đến bạn ơi 
       [Am]       [D] 
Mới đây thôi ta còn với nhau 
 

              
Giờ chia tay đã đến bạn ơi 
               
Mới hôm qua ta cùng với nhau 
 

       [Bm]             [Em] 
Tay trong tay vai sát vai ta chung đường 
        [C]          [Am]     [D]  
Này bạn thân ơi ! Giờ này chia tay và xin nhớ .... 
 

                    
Trong tim ta luôn khắc ghi bao kỷ niệm 
                                [G] 
Dù thời gian trôi, dù nhiều ngăn cách và xin nhớ...nhau từ đây 
 

        [G]          [D] 
Bước trên đường bạn hiền ơi xin nhớ 
     [C]           [G] 
Nơi xa ấy chắc sẽ không gặp nhau 
      [C]           [G] 
Ta luôn nhớ mãi mãi không hề phai 
        [Am]         [D] 
Không bao giờ quên hình bóng nhau . 
 

                  
Vẫy tay chào bạn hiền ơi xin chúc 
                   
Môi muốn nói mấp máy không thành câu 
                    
Thôi xin chúc mãi mãi luôn thành công! 
       [Am]        [D] 
Luôn yêu đời trên đường sắp đi , 
       [G] 
Luôn bình an . 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tạm biệt(G)

				                      [G]   [Em] 
Giờ chia tay đã đến bạn ơi 
       [Am]       [D] 
Mới đây thôi ta còn với nhau 
 

              
Giờ chia tay đã đến bạn ơi 
               
Mới hôm qua ta cùng với nhau 
 

       [Bm]             [Em] 
Tay trong tay vai sát vai ta chung đường 
        [C]          [Am]     [D]  
Này bạn thân ơi ! Giờ này chia tay và xin nhớ .... 
 

                    
Trong tim ta luôn khắc ghi bao kỷ niệm 
                                [G] 
Dù thời gian trôi, dù nhiều ngăn cách và xin nhớ...nhau từ đây 
 

        [G]          [D] 
Bước trên đường bạn hiền ơi xin nhớ 
     [C]           [G] 
Nơi xa ấy chắc sẽ không gặp nhau 
      [C]           [G] 
Ta luôn nhớ mãi mãi không hề phai 
        [Am]         [D] 
Không bao giờ quên hình bóng nhau . 
 

                  
Vẫy tay chào bạn hiền ơi xin chúc 
                   
Môi muốn nói mấp máy không thành câu 
                    
Thôi xin chúc mãi mãi luôn thành công! 
       [Am]        [D] 
Luôn yêu đời trên đường sắp đi , 
       [G] 
Luôn bình an . 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com