1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tan bao giấc mơ

Cuộn trang

[A] [C#m] Ðêm nay nghe mưa rớt xuống nói vớ i anh rằng, [F#m] [Esus4] C uộc tình tuyệt vời quá khứ sao đ ành xa rời. [F#m] D5 [E] [F#m] Ðể ngàn đời làm sóng khơi, biết nơ i đâu anh tì m kiếm. [Bm] [Esus4] Còn lại lòng mình nỗi xót xa anh n gồi nhớ. [A] [C#m] Ð êm nao cơn đau bước xuống ghé thăm ti m mình, [F#m] [Esus4] [E] Đợi chờ người về héo ú a sao ngườ i vô tình. [F#m] [Dsus2] [E] [F#m] Ð ợi chờ dại khờ x ác thân, biế t bao giờ em nh ớ anh. [F#m] [E] C hỉ còn lòng mình trống vắng ơi n gười biết chăng. [A] [E] [F#m] Làm sao anh biết giô ng tố kéo về đang vỗ cánh tan bao giấc mơ [Bm] [A] [E] Khi đêm tối nhấn chìm mộng m ơ phút đầu. [A] [E] [C#m] [F#m] Làm sao anh biết em muố n dối lừa khi đã nói mãi mãi... yê u anh. [D] [A] Biết làm s ao, ti ếc nuối khát khao. [F#m] [E] [A] H ỡi người ơi ,tìn h đã xa, như l à mơ.

Video hướng dẫn