highlight chords
				             [A]                [C#m]     
Ðêm nay nghe mưa rớt xuống nói vớ i anh rằng, 
 [F#m]               [Esus4]    
C uộc tình tuyệt vời quá khứ sao đ ành xa rời. 
 [F#m]         D5      [E]      [F#m]   
Ðể ngàn đời làm sóng khơi, biết nơ i đâu anh tì m kiếm. 
 [Bm]                [Esus4]  
Còn lại lòng mình nỗi xót xa anh n gồi nhớ. 
 [A]                  [C#m]   
Ð êm nao cơn đau bước xuống ghé thăm ti m mình, 
 [F#m]          [Esus4]   [E]     
Đợi chờ người về héo ú a sao ngườ i vô tình. 
 [F#m]       [Dsus2]    [E]       [F#m]  
Ð ợi chờ dại khờ x ác thân, biế t bao giờ em nh ớ anh. 
 [F#m]               [E]        
C hỉ còn lòng mình trống vắng ơi n gười biết chăng. 
 [A]          [E]        [F#m]           
Làm sao anh biết giô ng tố kéo về đang vỗ cánh tan bao giấc mơ 
 [Bm]        [A]     [E]      
Khi đêm tối nhấn chìm mộng m ơ phút đầu. 
 [A]           [E]          [C#m]     [F#m]  
Làm sao anh biết em muố n dối lừa khi đã nói mãi mãi... yê u anh. 
      [D]   [A]         
Biết làm s ao, ti ếc nuối khát khao. 
 [F#m]       [E]       [A]   
H ỡi người ơi ,tìn h đã xa, như l à mơ. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tan bao giấc mơ

				             [A]                [C#m]     
Ðêm nay nghe mưa rớt xuống nói vớ i anh rằng, 
 [F#m]               [Esus4]    
C uộc tình tuyệt vời quá khứ sao đ ành xa rời. 
 [F#m]         D5      [E]      [F#m]   
Ðể ngàn đời làm sóng khơi, biết nơ i đâu anh tì m kiếm. 
 [Bm]                [Esus4]  
Còn lại lòng mình nỗi xót xa anh n gồi nhớ. 
 [A]                  [C#m]   
Ð êm nao cơn đau bước xuống ghé thăm ti m mình, 
 [F#m]          [Esus4]   [E]     
Đợi chờ người về héo ú a sao ngườ i vô tình. 
 [F#m]       [Dsus2]    [E]       [F#m]  
Ð ợi chờ dại khờ x ác thân, biế t bao giờ em nh ớ anh. 
 [F#m]               [E]        
C hỉ còn lòng mình trống vắng ơi n gười biết chăng. 
 [A]          [E]        [F#m]           
Làm sao anh biết giô ng tố kéo về đang vỗ cánh tan bao giấc mơ 
 [Bm]        [A]     [E]      
Khi đêm tối nhấn chìm mộng m ơ phút đầu. 
 [A]           [E]          [C#m]     [F#m]  
Làm sao anh biết em muố n dối lừa khi đã nói mãi mãi... yê u anh. 
      [D]   [A]         
Biết làm s ao, ti ếc nuối khát khao. 
 [F#m]       [E]       [A]   
H ỡi người ơi ,tìn h đã xa, như l à mơ. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com