1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tan tác

Cuộn trang

Mây bao [Em] la trời đen u tối Đêm đông [B7] trường lữ khách bâng [Em] khuâng Ngóng về phương xa chờ tin [Am] nhạn Nhưng nhạn [B7] nào có biết nơi nao mà [Em] chờ Nhạn còn véo [D] von bay cao bay xa [B7] tít Chẳng có hẹn ngày về tìm [C] ai nơi [Em] nao Nhạn còn [B] say mê những bông hồng tươi [Abm] hắm Nô [E] đùa cùng ngàn cành [B] liễu lả [F#] lơi như gợi tình [B] Xuân Nhạn còn mải bắt bướm [Abm] vàng xinh [C#m] xinh Bay lướt [E] nhẹ nhịp [F#] nhàng bên ngàn suối [B7] trong Bây [Bm] giờ chim đã bạt [F#m] ngàn khôn [Em] tìm Cách [G] sông cách núi muôn [B7] trùng Gió [D] ơi, gió đưa chim [Em] về cùng ta kẻo ta mong Gió [Am] im gió chẳng trả [Em] lời Chim [B7] hỡi hận lòng quyết gởi mây [Em] bay Kiếp [D] sau hẹn [B7] gặp, kiếp này đành [Em] thôi

Video hướng dẫn