1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tan tan tan - M4U

Cuộn trang

[C] Ngày qua tan sớm, tan [G/B] Tan chờ hè nắng đến, đậu [Am] [D7sus4] Tan trò đất nên thơ thẩn [Am] [D7sus4] Tan vì thơ rê hát rê hát [F] [G] Tan trong mơ mơn man mờ tan Ngày qua tan sớm, tan Tan trong giấc tôi mơ, ơi Tan trò mơ man mác mờ man Tan vì hoa nói khẽ, khẽ Tan la la la, là lá Ngày qua tan sớm, tan Tan trò so sao sáng, sẽ Tan về bao ngơ, đợi Tan lòng tôi tan tác Tan trong mơ mơn man, mơ tan Ngày qua tan sớm, tan cho mơ man mác mơn man Tan cho mơ mơ man man Ngày qua tan sớm, tan cho mơ man man mơ tan [D7sus4] [G] Lòng tôi tan tác, tan trong mơ mơn man mờ tan [C] Tả tơi. [C] Ngày qua tan sớm tan... G/B: x-2-0-0-3-3

Video hướng dẫn