1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tay trắng ra đi

Lm. Pet Huy Hoàng
Nguồn: thanhcavietnam.net