highlight chords
				                        
Would you know my name 
            
If I saw you in heaven? 
           
Would it be the same 
            
If I saw you in heaven? 
 

         
I must be strong 
       
And carry on, 
              
"Cause I know I don"t belong 
        
Here in heaven. 
 

            
Would you hold my hand 
            
If I saw you in heaven? 
            
Would you help me stand 
            
If I saw you in heaven? 
 

         
I"ll find my way 
            
Through night and day, 
                
"Cause I know I just can"t stay 
        
Here in heaven. 
 

             
Time can bring you down, 
             
Time can bend your knees. 
              
Time can break your heart, 
                     
Have you begging please, begging please. 
 

         
Beyond the door, 
            
There"s peace I"m sure, 
                
And I know there"ll be no more 
         
Tears in heaven. 
 

            
Would you know my name 
            
If I saw you in heaven? 
           
Would it be the same 
            
If I saw you in heaven? 
 

         
I must be strong 
       
And carry on, 
               
"Cause I know I don"t belong 
         
Here in heaven. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tear in haven

				                        
Would you know my name 
            
If I saw you in heaven? 
           
Would it be the same 
            
If I saw you in heaven? 
 

         
I must be strong 
       
And carry on, 
              
"Cause I know I don"t belong 
        
Here in heaven. 
 

            
Would you hold my hand 
            
If I saw you in heaven? 
            
Would you help me stand 
            
If I saw you in heaven? 
 

         
I"ll find my way 
            
Through night and day, 
                
"Cause I know I just can"t stay 
        
Here in heaven. 
 

             
Time can bring you down, 
             
Time can bend your knees. 
              
Time can break your heart, 
                     
Have you begging please, begging please. 
 

         
Beyond the door, 
            
There"s peace I"m sure, 
                
And I know there"ll be no more 
         
Tears in heaven. 
 

            
Would you know my name 
            
If I saw you in heaven? 
           
Would it be the same 
            
If I saw you in heaven? 
 

         
I must be strong 
       
And carry on, 
               
"Cause I know I don"t belong 
         
Here in heaven. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com