highlight chords
				             

 [A]     [E]   [F#m]  
W ould you kn ow my name, 
 [D]  [A]     [E]   
I f I s aw you in h eaven, 
           
Would it be the same, 
            
If I saw you in heaven, 
 

 [F#m]   [C#]   
I must be s trong, 
 [Em]    [F#]
an d carry o n, 
  [Bm]         [E7]   
Cau se I know I don"t b elong, 
 [A]       
He re in heaven. 
 

 [A] [E/G#] [F#m] [D] E7sus [E7] [A] 
| | |  | | 
 

            
Would you hold my hand 
            
If I saw you in heaven 
             
Would you help me stand 
            
If I saw you in heaven 
 

                     
I"ll find my way, through night and day 
                
Cause I know I just can"t stay 
        
Here in heaven 
 

 [C]  [G/B]      [Am]  
T ime c an bring you d own 
 [D] [G]  [D] [Em] [D]   [G]  
T ime can b end your k nee 
 [C]    [G]     [Am]   
T ime can b reak your h eartD G 
 [D]       [G]    
H ave you begging please 
 
B 
 

    
(Intro) 
 

 [C]     [G]  
B eyond the d oor 
 [D]       [Fm]    
T here"s peace I" m sure. 
 [C]           [G]     
A nd I know there"ll be n o more... 
 [D7]    [G] 
Te ars in hea ven 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tears in heaven - Eric Clapton

				             

 [A]     [E]   [F#m]  
W ould you kn ow my name, 
 [D]  [A]     [E]   
I f I s aw you in h eaven, 
           
Would it be the same, 
            
If I saw you in heaven, 
 

 [F#m]   [C#]   
I must be s trong, 
 [Em]    [F#]
an d carry o n, 
  [Bm]         [E7]   
Cau se I know I don"t b elong, 
 [A]       
He re in heaven. 
 

 [A] [E/G#] [F#m] [D] E7sus [E7] [A] 
| | |  | | 
 

            
Would you hold my hand 
            
If I saw you in heaven 
             
Would you help me stand 
            
If I saw you in heaven 
 

                     
I"ll find my way, through night and day 
                
Cause I know I just can"t stay 
        
Here in heaven 
 

 [C]  [G/B]      [Am]  
T ime c an bring you d own 
 [D] [G]  [D] [Em] [D]   [G]  
T ime can b end your k nee 
 [C]    [G]     [Am]   
T ime can b reak your h eartD G 
 [D]       [G]    
H ave you begging please 
 
B 
 

    
(Intro) 
 

 [C]     [G]  
B eyond the d oor 
 [D]       [Fm]    
T here"s peace I" m sure. 
 [C]           [G]     
A nd I know there"ll be n o more... 
 [D7]    [G] 
Te ars in hea ven 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com