highlight chords
[A]W ould you [E]kn ow [F#m]my name,
[D]I f I [A]s aw you [E]in h eaven,
Would it be the same,
If I saw you in heaven,
I [F#m]must [C#]be s trong,
[Em]an d [F#]carry o n,
[Bm]Cau se I know I [E7]don't b elong,
[A]He re in heaven.
[A]Woul [E/g#] [F#m] [D] [E7sus] [E7] [A]you hold my hand
If I saw you in heaven
Would you help me stand
If I saw you in heaven
I'll find my way, through night and day
Cause I know I just can't stay
Here in heaven
[C]T ime [G/b]c [Am]an bring you d own
[D]T [G]ime [D]can [Em]b [D]end [G]your k nee
[C]T ime can [G]b reak [Am]your h eartD G
[D]H ave you [G]begging please
B
(Intro)
[C]B eyond the [G]d oor
[D]T here's peace [Fm]I' m sure.
[C]A nd I know there'll be [G]n o more...
[D7]Te ars in [G]hea ven
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tears In Heaven

N/A
[A]W ould you [E]kn ow [F#m]my name,
[D]I f I [A]s aw you [E]in h eaven,
Would it be the same,
If I saw you in heaven,
I [F#m]must [C#]be s trong,
[Em]an d [F#]carry o n,
[Bm]Cau se I know I [E7]don't b elong,
[A]He re in heaven.
[A]Woul [E/g#] [F#m] [D] [E7sus] [E7] [A]you hold my hand
If I saw you in heaven
Would you help me stand
If I saw you in heaven
I'll find my way, through night and day
Cause I know I just can't stay
Here in heaven
[C]T ime [G/b]c [Am]an bring you d own
[D]T [G]ime [D]can [Em]b [D]end [G]your k nee
[C]T ime can [G]b reak [Am]your h eartD G
[D]H ave you [G]begging please
B
(Intro)
[C]B eyond the [G]d oor
[D]T here's peace [Fm]I' m sure.
[C]A nd I know there'll be [G]n o more...
[D7]Te ars in [G]hea ven

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com