Tha La hoang mộ

≣≣
Đây chốn hoang [Am] sơ hoa rừng thôi [E7] nở chim rừng không buồn [Am] về.
Tận trong lòng [F] đất bao lần thu [G] chết để ngày dài quạnh [C] hiu. [Am]
Bước [A7] tôi vê [Dm] đây cho Tha La thêm ngậm [G] ngùi.
Đám mây phủ [F] vây quanh đâu [G] đây như nghẹn [C] lời.
Thì thầm trong đau [Am] xót.
Người về thôi đã [F] hết ước mơ xưa tìm đâu [E7] thấy?
Hoa máu ngây [Am] ngây cây rừng ngã [E7] chết tôi về không gặp [Am] nàng.
Đường xưa còn [F] đó chuông chiều thôi [G] đổ nấm mộ ai bơ [C] vơ. [Am]
Tóc [A7] tang còn [Dm] đây đong bao nhiêu ân tình [G] đầy.
Hỡi ai người [F] ra đi không [G] mong khi trở [C] lại.
Rồi về trông đau [Am] xót.
Tưởng chừng đi là [E7] giết bao nhiêu chuyện ân [Am] tình.
ĐK
Tha La [Am] ơi! Ngày xưa tìm đâu [F] thấy thương [G] nhớ vẫn còn lại [C] đây. [A7]
Tha La [Dm] ơi! Người xưa tìm đâu [C] thấy phiêu lãng biết bao giờ [E7] nguôi.
Ngày [G] tôi ra đi ước hẹn nhiều [C] lời.
[E7] đâu ai lỡ hẹn cuộc [Am] đời.
[G] Ôi Tha La buồn [C] chưa ? Tha La sầu [E7] chưa ? Tha La giận [Am] chưa ?
Đây cánh hoa [Am] xưa đây tàn hương [E7] cuối đây rừng xanh ngậm [Am] ngùi.
Người ơi nào [F] biết tôi về thương [G] tiếc với một trời cô [C] liêu. [Am]
Gió [A7] thu lạnh [Dm] căm như đau thương cho cuộc [G] đời.
Để tôi nhặt [F] hoa rơi thương [G] riêng cho một [C] người.
Nghẹn ngào nghe đau [Am] xót
Tìm về trong lòng [E7] đất gây bao chuyện u [Am] hoài.
Danh sách hợp âm (Click để tắt)